فوتبــال 11

یکشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جاسم یاسراللهی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
آرمین منفرددوست 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد مختاری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کنعان طاهرنژاد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مصطفی آقاجانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد رستمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جابر نصیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
میلاد پورصف‌شکن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
مرتضی حیدری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
عباس کندول 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
میثم فرزانه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ماریو بودیمیر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جاسم یاسراللهی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آرمین منفرددوست 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد مختاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کنعان طاهرنژاد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مصطفی آقاجانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد رستمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جابر نصیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
میلاد پورصف‌شکن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مرتضی حیدری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عباس کندول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میثم فرزانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی علیپور 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
ماریو بودیمیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جاسم یاسراللهی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آرمین منفرددوست 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد مختاری 0 0 0 0 0 مدافع 0
کنعان طاهرنژاد 0 0 0 0 0 مدافع 0
مصطفی آقاجانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد رستمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جابر نصیری 0 0 0 0 0 هافبک 0
میلاد پورصف‌شکن 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مرتضی حیدری 0 0 0 0 0 هافبک 0
عباس کندول 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میثم فرزانه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علیرضا بیرانوند 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد نادری 0 0 0 0 0 مدافع 0
کمال کامیابی‌نیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی علیپور 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماریو بودیمیر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جاسم یاسراللهی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
آرمین منفرددوست 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد مختاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کنعان طاهرنژاد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مصطفی آقاجانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد رستمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جابر نصیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میلاد پورصف‌شکن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مرتضی حیدری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عباس کندول 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میثم فرزانه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماریو بودیمیر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11