فوتبــال 11

پنجشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 0 0 0 (0) 81 مدافع 0
مارکینیوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میراندا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مدافع 0
آرتور 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
کاسمیرو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 0 0 0 (0) 68 هافبک 0
ریچارلیسون 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
نیمار 0 (0) 0 0 0 (0) 21 مهاجم 0
الکس ساندرو 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مدافع 0
ادر میلیتائو 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
اورتون سوارس 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مهاجم 0
فرناندینیو 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
دیوید نرس 0 (0) 0 0 0 (0) 27 مهاجم 0
سعد الشیب 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
بوعلام خوخی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
طارق سلمان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pedro Miguel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حسن الهیدوس 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مهاجم 0
سالم الهاجری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
عبدالکریم حسن 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
اکرم عفیف 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
معز علی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
علی عفیف 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
احمد معین 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
مارکینیوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میراندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرتور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کاسمیرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ریچارلیسون 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
نیمار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
الکس ساندرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ادر میلیتائو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اورتون سوارس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرناندینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دیوید نرس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سعد الشیب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
بوعلام خوخی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
طارق سلمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pedro Miguel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حسن الهیدوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سالم الهاجری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالکریم حسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اکرم عفیف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
معز علی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی عفیف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
احمد معین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ادرسون 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارکینیوس 0 0 0 0 0 مدافع 0
میراندا 0 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرتور 0 0 0 0 0 هافبک 0
کاسمیرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیپه کوتینیو 0 0 0 0 0 هافبک 0
ریچارلیسون 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
نیمار 0 0 0 0 0 مهاجم 0
الکس ساندرو 0 0 0 0 0 مدافع 0
ادر میلیتائو 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 0 0 0 0 0 هافبک 0
اورتون سوارس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرناندینیو 0 0 0 0 0 هافبک 0
دیوید نرس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سعد الشیب 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
عاصم مادیبو 0 0 0 0 0 هافبک 0
بوعلام خوخی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
طارق سلمان 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pedro Miguel 0 0 0 0 0 مدافع 0
حسن الهیدوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سالم الهاجری 0 0 0 0 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالکریم حسن 0 0 0 0 0 هافبک 0
اکرم عفیف 0 0 0 0 0 هافبک 0
معز علی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی عفیف 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
احمد معین 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
دنی آلوز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارکینیوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میراندا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرتور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کاسمیرو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فیلیپه کوتینیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ریچارلیسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
نیمار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
الکس ساندرو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ادر میلیتائو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوکاس پاکیتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اورتون سوارس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرناندینیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دیوید نرس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سعد الشیب 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
بوعلام خوخی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
طارق سلمان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pedro Miguel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حسن الهیدوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سالم الهاجری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عبدالکریم حسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اکرم عفیف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
معز علی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی عفیف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
احمد معین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11