فوتبــال 11

شنبه، 17 فروردین 1398 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازی
47
مالکیت ٪
53
15
شوت
8
4
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
5
4
شوت بلاک شده
2
12
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
3
7
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
327
تعداد پاس
356
209
پاس صحیح
239
64
دقت پاس ٪
67
4
سانتر
4
6
کرنر
5
22
ضربه ایستگاهی
20
19
پرتاب اوت
27
22
خطا
23
2
آفساید
2
1
کارت زرد
2
90
دوئل موفق
48
45
نبرد هوایی موفق
17
47
مالکیت ٪
53
5
شوت
5
1
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
4
0
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
161
تعداد پاس
177
107
پاس صحیح
125
66
دقت پاس ٪
71
1
سانتر
4
2
کرنر
5
9
ضربه ایستگاهی
12
11
پرتاب اوت
13
1
آفساید
2
0
کارت زرد
2
46
دوئل موفق
27
26
نبرد هوایی موفق
12
48
مالکیت ٪
52
10
شوت
3
3
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
2
5
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
166
تعداد پاس
179
102
پاس صحیح
114
61
دقت پاس ٪
64
3
سانتر
0
4
کرنر
0
13
ضربه ایستگاهی
8
8
پرتاب اوت
14
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
44
دوئل موفق
21
19
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11