فوتبــال 11

دوشنبه، 11 آذر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
آمار بازی
42
مالکیت ٪
58
7.05
نمره
6.24
13
شوت
10
4
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
5
2
شوت بلاک شده
4
6
شوت داخل محوطه
4
7
شوت خارج محوطه
6
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
377
تعداد پاس
516
302
پاس صحیح
439
80
دقت پاس ٪
85
11
سانتر
13
1
کرنر
5
19
پرتاب اوت
17
15
خطا
16
0
آفساید
1
51
دوئل موفق
51
14
نبرد هوایی موفق
15
51
مالکیت ٪
49
7
شوت
3
0
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
1
4
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
236
تعداد پاس
230
195
پاس صحیح
186
83
دقت پاس ٪
81
9
سانتر
3
0
کرنر
2
33
دوئل موفق
26
10
نبرد هوایی موفق
11
32
مالکیت ٪
68
6
شوت
7
4
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
5
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
4
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
141
تعداد پاس
286
107
پاس صحیح
253
76
دقت پاس ٪
88
2
سانتر
10
1
کرنر
3
0
آفساید
1
18
دوئل موفق
25
4
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11