فوتبــال 11

یکشنبه، 17 آذر 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازی
50
مالکیت ٪
50
7.64
نمره
6.15
21
شوت
5
8
شوت در چارچوب
1
9
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
2
11
شوت داخل محوطه
3
10
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
391
تعداد پاس
386
322
پاس صحیح
315
82
دقت پاس ٪
82
15
سانتر
15
3
کرنر
5
25
پرتاب اوت
22
12
خطا
15
4
آفساید
0
2
کارت زرد
3
54
دوئل موفق
53
14
نبرد هوایی موفق
15
52
مالکیت ٪
48
10
شوت
2
5
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
212
تعداد پاس
198
173
پاس صحیح
157
82
دقت پاس ٪
79
9
سانتر
6
1
کرنر
1
4
آفساید
0
1
کارت زرد
2
33
دوئل موفق
29
10
نبرد هوایی موفق
9
48
مالکیت ٪
52
11
شوت
3
3
شوت در چارچوب
0
6
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
1
5
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
179
تعداد پاس
188
149
پاس صحیح
158
83
دقت پاس ٪
84
6
سانتر
9
2
کرنر
4
1
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
24
4
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11