فوتبــال 11

دوشنبه، 04 آذر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
آمار بازی
49
مالکیت ٪
51
6.8
نمره
6.85
17
شوت
6
6
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
4
6
شوت بلاک شده
0
11
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
5
437
تعداد پاس
478
356
پاس صحیح
398
81
دقت پاس ٪
83
33
سانتر
7
13
کرنر
5
21
پرتاب اوت
23
12
خطا
16
1
آفساید
0
3
کارت زرد
1
63
دوئل موفق
53
22
نبرد هوایی موفق
14
31
مالکیت ٪
69
5
شوت
5
1
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
0
مهار دروازه بان
1
145
تعداد پاس
321
112
پاس صحیح
290
77
دقت پاس ٪
90
3
سانتر
7
0
کرنر
5
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
27
دوئل موفق
26
7
نبرد هوایی موفق
6
67
مالکیت ٪
33
12
شوت
1
5
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
0
8
شوت داخل محوطه
0
4
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
4
292
تعداد پاس
157
244
پاس صحیح
108
84
دقت پاس ٪
69
30
سانتر
0
13
کرنر
0
2
کارت زرد
1
36
دوئل موفق
27
15
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11