فوتبــال 11

شنبه، 25 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
41
مالکیت ٪
59
6.74
نمره
6.91
16
شوت
15
3
شوت در چارچوب
4
10
شوت خارج چارچوب
6
3
شوت بلاک شده
5
6
شوت داخل محوطه
10
10
شوت خارج محوطه
5
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
2
319
تعداد پاس
458
247
پاس صحیح
377
77
دقت پاس ٪
82
14
سانتر
14
3
کرنر
4
20
پرتاب اوت
20
14
خطا
25
0
آفساید
4
0
کارت زرد
3
67
دوئل موفق
63
14
نبرد هوایی موفق
13
45
مالکیت ٪
55
7
شوت
3
2
شوت در چارچوب
0
4
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
1
4
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
185
تعداد پاس
220
146
پاس صحیح
179
79
دقت پاس ٪
81
4
سانتر
4
0
کرنر
1
0
آفساید
3
0
کارت زرد
2
28
دوئل موفق
22
5
نبرد هوایی موفق
4
36
مالکیت ٪
64
9
شوت
12
1
شوت در چارچوب
4
6
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
4
3
شوت داخل محوطه
9
6
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
1
134
تعداد پاس
238
101
پاس صحیح
198
75
دقت پاس ٪
83
10
سانتر
10
3
کرنر
3
0
آفساید
1
0
کارت زرد
1
39
دوئل موفق
41
9
نبرد هوایی موفق
9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11