فوتبــال 11

شنبه، 25 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار و ارقام
سانتوس در 5 بازی قبلی خانگی خود در سری آ پیروز شده است.
سانتوس در 3 بازی قبلی خود در سری آ در هر دو نیمه پیروز شده است.
در 3 بازی قبلی سانتوس در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
سانتوس در 9 بازی از 10 بازی قبلی خانگی خود مقابل سائو پائولو شکست نخورده است.
سانتوس در 3 بازی قبلی خود در سری آ حداقل 2 گل زده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
سائو پائولو تعداد کارت زیادی دریافت خواهد کرد
دو تیم تعداد کارت زیادی دریافت خواهند کرد
پیش بینی نتیجه
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11