فوتبــال 11

یکشنبه، 07 مهر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
 
آمار بازی
61
مالکیت ٪
39
6.91
نمره
7.05
18
شوت
8
9
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
2
9
شوت داخل محوطه
3
9
شوت خارج محوطه
5
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
8
529
تعداد پاس
337
449
پاس صحیح
247
85
دقت پاس ٪
73
27
سانتر
8
9
کرنر
2
29
پرتاب اوت
20
20
خطا
27
2
آفساید
3
3
کارت زرد
4
70
دوئل موفق
65
21
نبرد هوایی موفق
14
61
مالکیت ٪
39
9
شوت
4
4
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
3
260
تعداد پاس
161
214
پاس صحیح
123
82
دقت پاس ٪
76
14
سانتر
4
8
کرنر
1
0
آفساید
2
1
کارت زرد
2
34
دوئل موفق
36
9
نبرد هوایی موفق
10
60
مالکیت ٪
40
9
شوت
4
5
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
1
4
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
5
269
تعداد پاس
176
235
پاس صحیح
124
87
دقت پاس ٪
70
13
سانتر
4
1
کرنر
1
2
آفساید
1
2
کارت زرد
2
36
دوئل موفق
29
12
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11