فوتبــال 11

یکشنبه، 07 مهر 1398 ساعت ۰۱:۳۰
 
 
آمار و ارقام
فلامینگو در 10 بازی قبلی خانگی خود در سری آ پیروز شده است.
فلامینگو در 7 بازی از 9 بازی قبلی خانگی خود در سری آ در هر دو نیمه پیروز شده است.
در 9 بازی از 10 بازی قبلی فلامینگو در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
فلامینگو در 5 بازی از 6 بازی قبلی خانگی خود در سری آ حداقل 3 گل زده است.
در 7 بازی از 8 بازی قبلی سائو پائولو در سری آ کمتر از 2.5 گل زده شده است.
در 5 بازی از 6 بازی قبلی فلامینگو مقابل سائو پائولو کمتر از 2.5 گل زده شده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
سائو پائولو تعداد کارت زیادی دریافت خواهد کرد
فلامینگو غالبا توپ را از حریف خواهد گرفت
فلامینگو در نتیجه اشتباه تیم حریف به گل خواهد رسید
پیش بینی نتیجه
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11