فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
53
مالکیت ٪
47
7.05
نمره
6.61
29
شوت
13
14
شوت در چارچوب
3
7
شوت خارج چارچوب
4
8
شوت بلاک شده
6
15
شوت داخل محوطه
8
14
شوت خارج محوطه
5
5
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
10
659
تعداد پاس
573
568
پاس صحیح
487
86
دقت پاس ٪
85
6
سانتر
3
7
کرنر
4
14
ضربه ایستگاهی
17
24
پرتاب اوت
21
19
خطا
15
1
آفساید
6
3
کارت زرد
1
60
دوئل موفق
56
17
نبرد هوایی موفق
12
59
مالکیت ٪
41
7
شوت
3
3
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
264
تعداد پاس
177
232
پاس صحیح
149
88
دقت پاس ٪
84
1
سانتر
1
1
کرنر
1
1
ضربه ایستگاهی
9
10
پرتاب اوت
8
1
آفساید
2
2
کارت زرد
0
18
دوئل موفق
25
5
نبرد هوایی موفق
6
54
مالکیت ٪
46
12
شوت
9
4
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
5
5
شوت داخل محوطه
6
7
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
289
تعداد پاس
237
250
پاس صحیح
198
87
دقت پاس ٪
84
2
سانتر
2
3
کرنر
1
7
ضربه ایستگاهی
5
9
پرتاب اوت
7
0
آفساید
3
0
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
22
5
نبرد هوایی موفق
3
47
مالکیت ٪
53
7
شوت
0
6
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
0
5
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
0
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
4
51
تعداد پاس
60
41
پاس صحیح
52
80
دقت پاس ٪
87
3
سانتر
0
3
کرنر
0
3
ضربه ایستگاهی
0
4
پرتاب اوت
1
0
آفساید
1
8
دوئل موفق
4
4
نبرد هوایی موفق
2
34
مالکیت ٪
66
3
شوت
1
1
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
1
1
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
55
تعداد پاس
99
45
پاس صحیح
88
82
دقت پاس ٪
89
0
کرنر
2
3
ضربه ایستگاهی
3
1
پرتاب اوت
5
1
کارت زرد
0
12
دوئل موفق
5
3
نبرد هوایی موفق
1
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11