فوتبــال 11

پنجشنبه، 23 اسفند 1397 ساعت ۲۳:۳۰
Eden Arena (19,020)
( 6 - 5 )
4 - 3
AET
 
آمار بازی
42
مالکیت ٪
58
6.69
نمره
6.65
13
شوت
14
6
شوت در چارچوب
5
4
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
4
7
شوت داخل محوطه
7
6
شوت خارج محوطه
7
5
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
3
432
تعداد پاس
580
280
پاس صحیح
413
65
دقت پاس ٪
71
4
سانتر
5
5
کرنر
8
9
ضربه ایستگاهی
25
39
پرتاب اوت
30
27
خطا
9
2
آفساید
3
4
کارت زرد
1
65
دوئل موفق
92
32
نبرد هوایی موفق
45
35
مالکیت ٪
65
4
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
151
تعداد پاس
275
98
پاس صحیح
211
65
دقت پاس ٪
77
2
سانتر
1
2
کرنر
3
3
ضربه ایستگاهی
12
9
پرتاب اوت
11
1
آفساید
1
1
کارت زرد
0
24
دوئل موفق
32
15
نبرد هوایی موفق
13
42
مالکیت ٪
58
2
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
0
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
142
تعداد پاس
187
91
پاس صحیح
125
64
دقت پاس ٪
67
1
سانتر
3
0
کرنر
5
3
ضربه ایستگاهی
9
22
پرتاب اوت
10
1
آفساید
0
2
کارت زرد
0
21
دوئل موفق
32
8
نبرد هوایی موفق
18
48
مالکیت ٪
52
3
شوت
1
2
شوت در چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
2
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
59
تعداد پاس
66
38
پاس صحیح
47
64
دقت پاس ٪
71
0
سانتر
1
2
کرنر
0
2
ضربه ایستگاهی
2
3
پرتاب اوت
6
0
آفساید
1
0
کارت زرد
1
11
دوئل موفق
10
3
نبرد هوایی موفق
6
61
مالکیت ٪
39
4
شوت
1
2
شوت در چارچوب
0
1
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
0
1
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
80
تعداد پاس
52
53
پاس صحیح
30
66
دقت پاس ٪
58
1
سانتر
0
1
کرنر
0
1
ضربه ایستگاهی
2
5
پرتاب اوت
3
0
آفساید
1
1
کارت زرد
0
9
دوئل موفق
18
6
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11