فوتبــال 11

دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازی
40
مالکیت ٪
60
10
شوت
17
5
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
8
3
شوت بلاک شده
5
4
شوت داخل محوطه
8
6
شوت خارج محوطه
9
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
3
291
تعداد پاس
431
222
پاس صحیح
362
76
دقت پاس ٪
84
1
سانتر
3
2
کرنر
7
12
ضربه ایستگاهی
13
12
پرتاب اوت
30
14
خطا
13
2
کارت زرد
2
61
دوئل موفق
58
14
نبرد هوایی موفق
12
44
مالکیت ٪
56
4
شوت
7
2
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
3
1
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
190
تعداد پاس
228
150
پاس صحیح
191
79
دقت پاس ٪
84
0
کرنر
3
5
ضربه ایستگاهی
4
8
پرتاب اوت
18
34
دوئل موفق
23
9
نبرد هوایی موفق
6
33
مالکیت ٪
67
6
شوت
10
3
شوت در چارچوب
3
0
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
6
3
شوت خارج محوطه
4
2
مهار دروازه بان
2
101
تعداد پاس
203
72
پاس صحیح
171
71
دقت پاس ٪
84
1
سانتر
3
2
کرنر
4
7
ضربه ایستگاهی
9
4
پرتاب اوت
12
2
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
35
5
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11