فوتبــال 11

دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
محمد العویس 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 0 (0) 5 24 10 (6) 90 مدافع 0
محمد الفتیل 0 (0) 0 14 5 (2) 83 مدافع 0
آدرلان سانتوس 0 (0) 4 20 8 (5) 90 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 0 (0) 3 41 10 (9) 90 مدافع 0
پائولو دیاز 0 (0) 3 32 17 (8) 90 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 1 (0) 5 26 17 (7) 90 هافبک 0
Tafaris Djaniny 2 (0) 1 30 19 (10) 83 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 1 (0) 0 28 11 (6) 73 هافبک 0
سلمان المؤشر 0 (0) 0 31 6 (2) 90 هافبک 0
عمر سوما 6 (5) 0 19 14 (5) 90 مهاجم 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 0 0 1 (0) 11 مدافع 0
تیسیر الجاسم 0 (0) 1 5 1 (1) 17 هافبک 0
عبدالله ترمین 0 (0) 0 2 0 (0) 11 مدافع 0
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 22 2 (1) 90 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 1 33 8 (5) 90 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 2 (1) 4 46 14 (7) 90 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 5 43 9 (8) 90 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 1 36 11 (7) 90 مدافع 0
احمد نوراللهی 3 (0) 0 24 7 (3) 71 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 1 53 9 (1) 90 هافبک 0
سیامک نعمتی 4 (1) 0 25 10 (3) 90 مهاجم 0
بشار رسن 1 (1) 2 41 9 (5) 61 هافبک 0
مهدی ترابی 2 (0) 3 31 11 (4) 71 هافبک 0
علی علیپور 3 (0) 0 31 17 (7) 90 مهاجم 0
سروش رفیعی 1 (0) 1 29 8 (5) 29 هافبک 0
محمدامین اسدی 0 (0) 0 3 2 (1) 19 مهاجم 0
امید عالیشاه 1 (1) 0 15 2 (1) 19 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
محمد العویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد الفتیل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدرلان سانتوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
پائولو دیاز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 2 (0) 10 (5) 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 1 (0) 4 (2) 0 0 1 0 هافبک 0
سلمان المؤشر 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
عمر سوما 6 (5) 3 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تیسیر الجاسم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالله ترمین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 5 (5) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد نوراللهی 3 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 4 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
بشار رسن 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی ترابی 2 (0) 6 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
علی علیپور 3 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
سروش رفیعی 1 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
محمدامین اسدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
محمد العویس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 7 1 5 0 0 مدافع 0
محمد الفتیل 7 1 0 1 0 مدافع 0
آدرلان سانتوس 3 3 4 0 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 2 3 3 0 0 مدافع 0
پائولو دیاز 4 0 3 3 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 2 2 5 3 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 3 0 1 1 0 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 0 0 0 2 0 هافبک 0
سلمان المؤشر 0 2 0 1 0 هافبک 0
عمر سوما 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Abdulbaset Al-Hindi 1 0 0 1 0 مدافع 0
تیسیر الجاسم 0 0 1 0 0 هافبک 0
عبدالله ترمین 0 0 0 0 0 مدافع 0
علیرضا بیرانوند 0 0 0 1 1 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 2 2 1 1 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 2 0 4 3 0 مدافع 0
جلال حسینی 3 0 5 1 0 مدافع 0
محمد نادری 0 2 1 1 0 مدافع 0
احمد نوراللهی 0 0 0 0 0 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 0 0 1 3 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 1 0 2 0 مهاجم 0
بشار رسن 0 0 2 0 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 1 3 0 0 هافبک 0
علی علیپور 0 0 0 1 0 مهاجم 0
سروش رفیعی 0 0 1 0 0 هافبک 0
محمدامین اسدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
محمد العویس 19 (8) 42% 0 0 18 (7) 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 24 (19) 79% 0 1 4 (2) 0 مدافع 0
محمد الفتیل 14 (13) 92% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
آدرلان سانتوس 20 (15) 75% 0 0 8 (4) 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 41 (28) 68% 2 1 10 (3) 0 مدافع 0
پائولو دیاز 32 (27) 84% 1 0 9 (8) 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 26 (20) 76% 0 0 3 (3) 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 30 (25) 83% 1 2 3 (3) 0 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 28 (20) 71% 2 2 0 (0) 0 هافبک 0
سلمان المؤشر 31 (28) 90% 0 1 1 (1) 0 هافبک 0
عمر سوما 19 (12) 63% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تیسیر الجاسم 5 (5) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
عبدالله ترمین 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علیرضا بیرانوند 22 (15) 68% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 33 (30) 90% 2 2 2 (2) 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 46 (39) 84% 0 0 12 (8) 0 مدافع 0
جلال حسینی 43 (33) 76% 1 0 8 (4) 0 مدافع 0
محمد نادری 36 (29) 80% 0 0 7 (6) 0 مدافع 0
احمد نوراللهی 24 (23) 95% 1 0 3 (3) 0 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 53 (42) 80% 1 1 4 (2) 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 25 (22) 88% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 0
بشار رسن 41 (37) 90% 0 4 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی ترابی 31 (26) 83% 2 4 0 (0) 0 هافبک 0
علی علیپور 31 (27) 87% 3 1 1 (1) 0 مهاجم 0
سروش رفیعی 29 (24) 82% 1 0 2 (1) 0 هافبک 0
محمدامین اسدی 3 (2) 66% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 15 (13) 86% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11