فوتبــال 11

سه شنبه، 20 فروردین 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازی
42
مالکیت ٪
58
9
شوت
12
3
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
6
2
شوت بلاک شده
4
3
شوت داخل محوطه
7
6
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
329
تعداد پاس
435
246
پاس صحیح
353
75
دقت پاس ٪
81
1
سانتر
4
5
کرنر
7
12
ضربه ایستگاهی
12
18
پرتاب اوت
31
14
خطا
12
1
آفساید
1
2
کارت زرد
3
49
دوئل موفق
54
14
نبرد هوایی موفق
17
47
مالکیت ٪
53
3
شوت
6
1
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
2
1
مهار دروازه بان
0
191
تعداد پاس
197
151
پاس صحیح
164
79
دقت پاس ٪
83
0
سانتر
2
1
کرنر
2
8
ضربه ایستگاهی
6
12
پرتاب اوت
19
1
آفساید
1
29
دوئل موفق
32
7
نبرد هوایی موفق
11
36
مالکیت ٪
64
6
شوت
6
2
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
138
تعداد پاس
238
95
پاس صحیح
189
69
دقت پاس ٪
79
1
سانتر
2
4
کرنر
5
4
ضربه ایستگاهی
6
6
پرتاب اوت
12
2
کارت زرد
3
20
دوئل موفق
22
7
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11