فوتبــال 11

سه شنبه، 30 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
0
10
شوت
15
7
شوت در چارچوب
5
3
شوت خارج چارچوب
7
0
شوت بلاک شده
3
4
شوت داخل محوطه
8
6
شوت خارج محوطه
7
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
5
563
تعداد پاس
404
463
پاس صحیح
332
82
دقت پاس ٪
82
1
سانتر
2
3
کرنر
2
17
ضربه ایستگاهی
15
19
پرتاب اوت
16
15
خطا
19
2
آفساید
6
1
کارت زرد
0
56
دوئل موفق
55
14
نبرد هوایی موفق
12
55
مالکیت ٪
0
4
شوت
6
2
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
5
0
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
5
297
تعداد پاس
234
249
پاس صحیح
199
84
دقت پاس ٪
85
1
کرنر
0
8
ضربه ایستگاهی
10
6
پرتاب اوت
6
1
آفساید
3
23
دوئل موفق
28
6
نبرد هوایی موفق
4
60
مالکیت ٪
0
6
شوت
9
5
شوت در چارچوب
5
1
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
7
5
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
5
266
تعداد پاس
170
214
پاس صحیح
133
80
دقت پاس ٪
78
1
سانتر
2
2
کرنر
2
9
ضربه ایستگاهی
5
13
پرتاب اوت
10
1
آفساید
3
1
کارت زرد
0
33
دوئل موفق
27
8
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11