فوتبــال 11

یکشنبه، 26 خرداد 1398 ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازی
53
مالکیت ٪
47
6.41
نمره
7.15
13
شوت
8
6
شوت در چارچوب
2
6
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
3
7
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
6
473
تعداد پاس
404
394
پاس صحیح
333
83
دقت پاس ٪
82
0
سانتر
3
5
کرنر
4
17
ضربه ایستگاهی
12
16
پرتاب اوت
18
13
خطا
17
1
آفساید
0
3
کارت زرد
4
54
دوئل موفق
65
13
نبرد هوایی موفق
14
44
مالکیت ٪
56
1
شوت
5
0
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
2
0
شوت داخل محوطه
3
1
شوت خارج محوطه
2
214
تعداد پاس
254
167
پاس صحیح
219
78
دقت پاس ٪
86
0
سانتر
2
2
کرنر
3
8
ضربه ایستگاهی
7
7
پرتاب اوت
13
1
آفساید
0
1
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
39
3
نبرد هوایی موفق
9
62
مالکیت ٪
38
12
شوت
3
6
شوت در چارچوب
2
6
شوت خارج چارچوب
0
0
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
6
259
تعداد پاس
150
227
پاس صحیح
114
88
دقت پاس ٪
76
0
سانتر
1
3
کرنر
1
9
ضربه ایستگاهی
5
9
پرتاب اوت
5
2
کارت زرد
3
33
دوئل موفق
26
10
نبرد هوایی موفق
5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11