فوتبــال 11

جمعه، 12 بهمن 1397 ساعت ۰۰:۰۰
( 3 - 7 )
1 - 3
FT
 
آمار بازی
44
مالکیت ٪
56
15
شوت
19
5
شوت در چارچوب
7
8
شوت خارج چارچوب
5
2
شوت بلاک شده
7
10
شوت داخل محوطه
14
5
شوت خارج محوطه
5
3
ایجاد موقعیت خطرناک
3
4
مهار دروازه بان
4
425
تعداد پاس
559
345
پاس صحیح
465
81
دقت پاس ٪
83
6
سانتر
0
2
کرنر
4
11
ضربه ایستگاهی
15
19
پرتاب اوت
10
15
خطا
11
2
آفساید
1
2
کارت زرد
1
49
دوئل موفق
73
17
نبرد هوایی موفق
20
40
مالکیت ٪
60
7
شوت
12
3
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
6
5
شوت داخل محوطه
10
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
3
197
تعداد پاس
310
157
پاس صحیح
268
80
دقت پاس ٪
86
2
سانتر
0
2
کرنر
2
6
ضربه ایستگاهی
10
8
پرتاب اوت
5
27
دوئل موفق
36
9
نبرد هوایی موفق
11
49
مالکیت ٪
51
8
شوت
7
2
شوت در چارچوب
3
6
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
4
3
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
1
228
تعداد پاس
249
188
پاس صحیح
197
82
دقت پاس ٪
79
4
سانتر
0
0
کرنر
2
5
ضربه ایستگاهی
5
11
پرتاب اوت
5
2
آفساید
1
2
کارت زرد
1
22
دوئل موفق
37
8
نبرد هوایی موفق
9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11