فوتبــال 11

پنجشنبه، 04 بهمن 1397 ساعت ۰۰:۰۰
 
آمار بازی
39
مالکیت ٪
61
18
شوت
10
3
شوت در چارچوب
1
12
شوت خارج چارچوب
7
3
شوت بلاک شده
2
14
شوت داخل محوطه
4
4
شوت خارج محوطه
6
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
354
تعداد پاس
560
263
پاس صحیح
478
74
دقت پاس ٪
85
7
سانتر
1
6
کرنر
5
9
ضربه ایستگاهی
18
17
پرتاب اوت
26
18
خطا
9
1
آفساید
6
1
کارت زرد
1
65
دوئل موفق
68
21
نبرد هوایی موفق
26
41
مالکیت ٪
59
6
شوت
5
1
شوت در چارچوب
0
5
شوت خارج چارچوب
4
0
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
1
1
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
177
تعداد پاس
274
129
پاس صحیح
225
73
دقت پاس ٪
82
4
سانتر
0
5
کرنر
2
4
ضربه ایستگاهی
9
11
پرتاب اوت
18
0
آفساید
2
28
دوئل موفق
40
8
نبرد هوایی موفق
20
38
مالکیت ٪
62
12
شوت
5
2
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
3
3
شوت بلاک شده
1
9
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
177
تعداد پاس
286
134
پاس صحیح
253
76
دقت پاس ٪
88
3
سانتر
1
1
کرنر
3
5
ضربه ایستگاهی
9
6
پرتاب اوت
8
1
آفساید
4
1
کارت زرد
1
37
دوئل موفق
28
13
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11