فوتبــال 11

پنجشنبه، 04 بهمن 1397 ساعت ۰۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
خسوس ناواس 1 (0) 2 30 11 (6) 71 مدافع 0
سیمون کیار 1 (0) 0 21 10 (4) 90 مدافع 0
سرخی گومز 0 (0) 2 30 12 (5) 90 مدافع 0
سرخیو اسکودرو 3 (0) 3 30 17 (7) 88 مدافع 0
پابلو سارابیا 2 (1) 2 26 9 (3) 67 مهاجم 0
اور بانگا 2 (0) 4 50 10 (7) 90 هافبک 0
ویسام بن‌یدر 4 (2) 0 24 13 (6) 90 مهاجم 0
خوان سوریانو 0 (0) 0 30 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
گابریل مرکادو 0 (0) 2 26 8 (4) 90 مدافع 0
ابراهیم آمادو 1 (0) 3 34 10 (5) 90 هافبک 0
کوئینسی پرومس 3 (0) 2 33 18 (11) 90 مهاجم 0
فرانکو وازکز 1 (0) 2 6 8 (4) 23 هافبک 0
آندره سیلوا 0 (0) 0 11 5 (3) 19 مهاجم 0
گیلرمه آرانا 0 (0) 0 3 1 (0) 2 هافبک 0
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 2 (0) 2 40 14 (7) 80 مدافع 0
جرارد پیکه 1 (0) 1 60 14 (8) 90 مدافع 0
کلمنت لنگلت 0 (0) 1 49 8 (3) 90 مدافع 0
آرتورو ویدال 1 (0) 1 62 14 (6) 90 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 2 (1) 0 63 4 (3) 90 هافبک 0
آرتور 0 (0) 2 75 17 (10) 90 هافبک 0
مالکوم 2 (0) 0 21 7 (4) 63 مهاجم 0
سرجی روبرتو 0 (0) 0 50 17 (9) 90 مدافع 0
کارلس آلنیا 0 (0) 3 54 18 (8) 90 هافبک 0
کوین پرنس بواتنگ 0 (0) 0 28 12 (6) 63 مهاجم 0
جوردی آلبا 0 (0) 1 14 3 (1) 10 مدافع 0
لوئیس سوارز 1 (0) 1 10 1 (1) 27 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 1 (0) 0 13 4 (2) 27 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
خسوس ناواس 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
سیمون کیار 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرخی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرخیو اسکودرو 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پابلو سارابیا 2 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
اور بانگا 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
ویسام بن‌یدر 4 (2) 3 (3) 1 0 0 1 مهاجم 0
خوان سوریانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
گابریل مرکادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ابراهیم آمادو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوئینسی پرومس 3 (0) 5 (4) 0 1 0 0 مهاجم 0
فرانکو وازکز 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره سیلوا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
گیلرمه آرانا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 2 (0) 6 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
جرارد پیکه 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کلمنت لنگلت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرتورو ویدال 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آرتور 0 (0) 5 (5) 0 0 0 0 هافبک 0
مالکوم 2 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 0
سرجی روبرتو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کارلس آلنیا 0 (0) 5 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین پرنس بواتنگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
جوردی آلبا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیس سوارز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
خسوس ناواس 2 0 2 0 0 مدافع 0
سیمون کیار 7 3 0 2 0 مدافع 0
سرخی گومز 2 2 2 3 0 مدافع 0
سرخیو اسکودرو 0 2 3 3 0 مدافع 0
پابلو سارابیا 1 3 2 2 0 مهاجم 0
اور بانگا 0 1 4 2 0 هافبک 0
ویسام بن‌یدر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
خوان سوریانو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
گابریل مرکادو 3 1 2 0 0 مدافع 0
ابراهیم آمادو 1 3 3 2 0 هافبک 0
کوئینسی پرومس 1 0 2 0 0 مهاجم 0
فرانکو وازکز 0 0 2 2 0 هافبک 0
آندره سیلوا 0 0 0 1 0 مهاجم 0
گیلرمه آرانا 0 0 0 1 0 هافبک 0
یاسپر سیلسن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 2 3 2 1 0 مدافع 0
جرارد پیکه 7 2 1 1 0 مدافع 0
کلمنت لنگلت 4 2 1 1 0 مدافع 0
آرتورو ویدال 1 2 1 3 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 3 2 0 0 0 هافبک 0
آرتور 0 1 2 0 0 هافبک 0
مالکوم 1 0 0 0 0 مهاجم 0
سرجی روبرتو 6 1 0 1 0 مدافع 0
کارلس آلنیا 1 0 3 0 0 هافبک 0
کوین پرنس بواتنگ 0 0 0 1 0 مهاجم 0
جوردی آلبا 0 0 1 1 0 مدافع 0
لوئیس سوارز 0 0 1 0 0 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
خسوس ناواس 30 (23) 76% 1 6 5 (3) 0 مدافع 0
سیمون کیار 21 (14) 66% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
سرخی گومز 30 (23) 76% 0 0 5 (1) 0 مدافع 0
سرخیو اسکودرو 30 (26) 86% 0 1 4 (2) 0 مدافع 0
پابلو سارابیا 26 (21) 80% 3 5 3 (1) 0 مهاجم 0
اور بانگا 50 (38) 76% 2 8 10 (7) 1 هافبک 0
ویسام بن‌یدر 24 (17) 70% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 0
خوان سوریانو 30 (17) 56% 0 0 26 (13) 0 دروازه‌بان 0
گابریل مرکادو 26 (18) 69% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
ابراهیم آمادو 34 (25) 73% 0 2 3 (2) 0 هافبک 0
کوئینسی پرومس 33 (23) 69% 3 4 1 (0) 0 مهاجم 0
فرانکو وازکز 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آندره سیلوا 11 (10) 90% 3 0 1 (1) 0 مهاجم 0
گیلرمه آرانا 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یاسپر سیلسن 22 (15) 68% 0 0 15 (8) 0 دروازه‌بان 0
نلسون سمدو 40 (38) 95% 2 0 2 (0) 0 مدافع 0
جرارد پیکه 60 (57) 95% 0 0 5 (4) 0 مدافع 0
کلمنت لنگلت 49 (40) 81% 0 0 9 (3) 0 مدافع 0
آرتورو ویدال 62 (51) 82% 1 1 3 (0) 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 63 (58) 92% 1 0 6 (4) 0 هافبک 0
آرتور 75 (62) 83% 2 0 9 (1) 1 هافبک 0
مالکوم 21 (15) 71% 0 7 0 (0) 0 مهاجم 0
سرجی روبرتو 50 (46) 92% 0 5 3 (3) 0 مدافع 0
کارلس آلنیا 54 (45) 83% 1 0 3 (3) 0 هافبک 0
کوین پرنس بواتنگ 28 (20) 71% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
جوردی آلبا 14 (13) 92% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
لوئیس سوارز 10 (6) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فیلیپه کوتینیو 13 (12) 92% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11