سه شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
0 - 0
FT
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
شهاب گردان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
حسین ساکی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
وفا هخامنشی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد قریشی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سیروان قربانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مسلم مجدمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
طالب ریکانی 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
مصطفی احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
میلاد جهانی 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مهاجم 0
جعفر سلمانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
جاناتان بالوتلی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
فردین عابدینی 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
وینیسیوس 0 (0) 0 0 0 (0) 20 هافبک 0
پیام نیازمند 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سعید آقایی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سیاوش یزدانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عزت‌الله پورقاز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مهدی کیانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
بختیار رحمانی 0 (0) 0 0 0 (0) 60 هافبک 0
ولادیمیر کومان 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
مهرداد محمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
سجاد شهباززاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
علی قربانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حامد بحیرایی 0 (0) 0 0 0 (0) 30 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
محمد کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
شهاب گردان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
حسین ساکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
وفا هخامنشی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد قریشی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سیروان قربانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مسلم مجدمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
طالب ریکانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مصطفی احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
میلاد جهانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جعفر سلمانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جاناتان بالوتلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فردین عابدینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
وینیسیوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پیام نیازمند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سعید آقایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سیاوش یزدانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عزت‌الله پورقاز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی کیانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
بختیار رحمانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ولادیمیر کومان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهرداد محمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد شهباززاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی قربانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد بحیرایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
شهاب گردان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
حسین ساکی 0 0 0 0 0 مدافع 0
وفا هخامنشی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد قریشی 0 0 0 0 0 مدافع 0
سیروان قربانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مسلم مجدمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
طالب ریکانی 0 0 0 0 0 هافبک 0
مصطفی احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
میلاد جهانی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جعفر سلمانی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جاناتان بالوتلی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فردین عابدینی 0 0 0 0 0 هافبک 0
وینیسیوس 0 0 0 0 0 هافبک 0
پیام نیازمند 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 0 0 0 0 مدافع 0
سعید آقایی 0 0 0 0 0 مدافع 0
سیاوش یزدانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
عزت‌الله پورقاز 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی کیانی 0 0 0 0 0 هافبک 0
بختیار رحمانی 0 0 0 0 0 هافبک 0
ولادیمیر کومان 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهرداد محمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد شهباززاده 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی قربانی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد بحیرایی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
شهاب گردان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
حسین ساکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
وفا هخامنشی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد قریشی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سیروان قربانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مسلم مجدمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
طالب ریکانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مصطفی احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میلاد جهانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جعفر سلمانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جاناتان بالوتلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فردین عابدینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
وینیسیوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پیام نیازمند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سعید آقایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سیاوش یزدانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عزت‌الله پورقاز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی کیانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
بختیار رحمانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ولادیمیر کومان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهرداد محمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سجاد شهباززاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی قربانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حامد بحیرایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها