فوتبــال 11

پنجشنبه، 27 دی 1397 ساعت ۲۳:۰۰
( 5 - 3 )
3 - 1
FT
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
15
شوت
11
5
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
4
5
شوت بلاک شده
5
10
شوت داخل محوطه
6
5
شوت خارج محوطه
5
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
2
504
تعداد پاس
332
429
پاس صحیح
259
85
دقت پاس ٪
78
2
سانتر
3
5
کرنر
6
20
ضربه ایستگاهی
13
18
پرتاب اوت
20
13
خطا
20
2
آفساید
3
2
کارت زرد
4
50
دوئل موفق
48
12
نبرد هوایی موفق
12
63
مالکیت ٪
37
9
شوت
6
3
شوت در چارچوب
1
2
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
3
7
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
1
256
تعداد پاس
143
220
پاس صحیح
108
86
دقت پاس ٪
76
1
سانتر
0
2
کرنر
2
10
ضربه ایستگاهی
5
9
پرتاب اوت
9
1
آفساید
2
1
کارت زرد
3
23
دوئل موفق
26
5
نبرد هوایی موفق
6
56
مالکیت ٪
44
6
شوت
5
2
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
248
تعداد پاس
189
209
پاس صحیح
151
84
دقت پاس ٪
80
1
سانتر
3
3
کرنر
4
10
ضربه ایستگاهی
8
9
پرتاب اوت
11
1
آفساید
1
1
کارت زرد
1
27
دوئل موفق
22
7
نبرد هوایی موفق
6
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11