فوتبــال 11

یکشنبه، 23 دی 1397 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازی
63
مالکیت ٪
37
15
شوت
20
8
شوت در چارچوب
10
6
شوت خارج چارچوب
6
1
شوت بلاک شده
4
12
شوت داخل محوطه
11
3
شوت خارج محوطه
9
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
8
مهار دروازه بان
2
670
تعداد پاس
371
581
پاس صحیح
289
87
دقت پاس ٪
78
3
سانتر
3
5
کرنر
8
7
ضربه ایستگاهی
15
20
پرتاب اوت
13
15
خطا
8
1
آفساید
1
2
کارت زرد
1
49
دوئل موفق
45
13
نبرد هوایی موفق
10
60
مالکیت ٪
40
7
شوت
8
4
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
3
6
شوت داخل محوطه
6
1
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
1
317
تعداد پاس
203
271
پاس صحیح
158
85
دقت پاس ٪
78
1
سانتر
0
4
کرنر
4
2
ضربه ایستگاهی
7
12
پرتاب اوت
8
1
آفساید
0
2
کارت زرد
0
19
دوئل موفق
27
8
نبرد هوایی موفق
7
67
مالکیت ٪
33
8
شوت
12
4
شوت در چارچوب
7
4
شوت خارج چارچوب
4
0
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
7
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
5
مهار دروازه بان
1
353
تعداد پاس
168
310
پاس صحیح
131
88
دقت پاس ٪
78
2
سانتر
3
1
کرنر
4
5
ضربه ایستگاهی
8
8
پرتاب اوت
5
0
آفساید
1
0
کارت زرد
1
30
دوئل موفق
18
5
نبرد هوایی موفق
3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11