فوتبــال 11

سه شنبه، 19 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 42 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
السید هیساج 2 (1) 1 27 10 (6) 73 مدافع 0
Ardian Ismajli 1 (0) 1 51 9 (6) 90 مدافع 0
برات دیمسیتی 0 (0) 0 77 3 (1) 66 مدافع 0
کیدی باره 1 (0) 0 46 16 (6) 90 هافبک 0
Sokol Cikalleshi 1 (1) 1 25 20 (7) 90 مهاجم 0
Kastriot Dermaku 1 (1) 0 55 8 (4) 90 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 39 4 (2) 62 هافبک 0
Klaus Gjasula 1 (0) 4 58 11 (6) 90 هافبک 0
لدیان مموشای 1 (0) 0 48 9 (6) 90 هافبک 0
Rey Manaj 8 (1) 0 30 20 (8) 90 مهاجم 0
Odise Roshi 1 (1) 0 13 3 (3) 28 مهاجم 0
امیرابراشی 0 (0) 0 11 1 (0) 17 هافبک 0
فردریک وسلی 0 (0) 0 16 2 (1) 24 مدافع 0
هانس هالدورسون 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Hjortur Hermannsson 0 (0) 2 23 5 (2) 90 مدافع 0
کاری آرناسون 1 (1) 2 29 18 (8) 88 مدافع 0
رگنار سیگردسون 0 (0) 2 45 11 (9) 90 مدافع 0
آری اسکولاسون 2 (1) 4 41 15 (6) 90 مدافع 0
آرون گونارسون 0 (0) 5 48 9 (7) 90 هافبک 0
گیلفی سیگرسون 8 (1) 0 18 10 (5) 90 هافبک 0
بیرکیر بیارناسون 1 (0) 1 26 4 (3) 71 هافبک 0
یون بودوارسون 2 (0) 0 15 14 (5) 85 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 2 (0) 2 49 11 (4) 90 هافبک 0
امیل هالفرنسون 0 (0) 1 26 12 (8) 56 هافبک 0
Kolbeinn Sigthorsson 1 (1) 1 7 5 (2) 34 مهاجم 0
هردور مگنوسون 0 (0) 1 11 2 (1) 19 مدافع 0
Viðar Örn Kjartansson 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
السید هیساج 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مدافع 0
Ardian Ismajli 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
برات دیمسیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کیدی باره 1 (0) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
Sokol Cikalleshi 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Kastriot Dermaku 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Klaus Gjasula 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لدیان مموشای 1 (0) 3 (3) 0 1 0 0 هافبک 0
Rey Manaj 8 (1) 5 (3) 0 1 0 1 مهاجم 0
Odise Roshi 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 0
امیرابراشی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فردریک وسلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
هانس هالدورسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hjortur Hermannsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کاری آرناسون 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
رگنار سیگردسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آری اسکولاسون 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آرون گونارسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
گیلفی سیگرسون 8 (1) 6 (4) 1 0 0 1 هافبک 0
بیرکیر بیارناسون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یون بودوارسون 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
امیل هالفرنسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Kolbeinn Sigthorsson 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
هردور مگنوسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Viðar Örn Kjartansson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
توماس استراکوشا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
السید هیساج 0 0 1 1 0 مدافع 0
Ardian Ismajli 5 0 1 0 0 مدافع 0
برات دیمسیتی 1 2 0 1 0 مدافع 0
کیدی باره 1 2 0 0 0 هافبک 0
Sokol Cikalleshi 3 0 1 2 0 مهاجم 0
Kastriot Dermaku 1 1 0 1 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Klaus Gjasula 2 0 4 2 0 هافبک 0
لدیان مموشای 0 0 0 1 0 هافبک 0
Rey Manaj 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Odise Roshi 1 0 0 0 0 مهاجم 0
امیرابراشی 1 1 0 1 0 هافبک 0
فردریک وسلی 1 2 0 0 0 مدافع 0
هانس هالدورسون 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Hjortur Hermannsson 1 3 2 0 0 مدافع 0
کاری آرناسون 2 0 2 2 0 مدافع 0
رگنار سیگردسون 9 0 2 1 0 مدافع 0
آری اسکولاسون 1 2 4 3 0 مدافع 0
آرون گونارسون 0 2 5 0 0 هافبک 0
گیلفی سیگرسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
بیرکیر بیارناسون 1 1 1 2 0 هافبک 0
یون بودوارسون 0 0 0 1 0 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 0 2 2 2 0 هافبک 0
امیل هالفرنسون 1 1 1 2 0 هافبک 0
Kolbeinn Sigthorsson 0 0 1 1 0 مهاجم 0
هردور مگنوسون 0 0 1 1 0 مدافع 0
Viðar Örn Kjartansson 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
توماس استراکوشا 42 (22) 53% 1 0 31 (12) 0 دروازه‌بان 0
السید هیساج 27 (19) 70% 1 2 4 (2) 0 مدافع 0
Ardian Ismajli 51 (38) 74% 0 2 5 (1) 0 مدافع 0
برات دیمسیتی 77 (63) 82% 0 1 11 (4) 0 مدافع 0
کیدی باره 46 (44) 95% 2 3 3 (2) 0 هافبک 0
Sokol Cikalleshi 25 (22) 88% 1 3 5 (5) 0 مهاجم 0
Kastriot Dermaku 55 (46) 83% 0 0 10 (6) 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 39 (33) 84% 0 2 2 (0) 0 هافبک 0
Klaus Gjasula 58 (47) 81% 0 0 9 (5) 0 هافبک 0
لدیان مموشای 48 (37) 77% 2 4 2 (1) 1 هافبک 0
Rey Manaj 30 (27) 90% 1 0 3 (3) 1 مهاجم 0
Odise Roshi 13 (8) 61% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
امیرابراشی 11 (10) 90% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فردریک وسلی 16 (14) 87% 1 0 1 (1) 0 مدافع 0
هانس هالدورسون 19 (10) 52% 0 0 11 (2) 0 دروازه‌بان 0
Hjortur Hermannsson 23 (14) 60% 0 1 4 (0) 0 مدافع 0
کاری آرناسون 29 (24) 82% 2 0 9 (6) 1 مدافع 0
رگنار سیگردسون 45 (35) 77% 0 0 5 (1) 0 مدافع 0
آری اسکولاسون 41 (30) 73% 2 1 11 (3) 0 مدافع 0
آرون گونارسون 48 (38) 80% 3 0 6 (2) 0 هافبک 0
گیلفی سیگرسون 18 (11) 61% 1 4 0 (0) 0 هافبک 0
بیرکیر بیارناسون 26 (21) 80% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
یون بودوارسون 15 (8) 53% 3 1 0 (0) 1 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 49 (36) 73% 1 1 8 (4) 1 هافبک 0
امیل هالفرنسون 26 (21) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kolbeinn Sigthorsson 7 (3) 42% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 0
هردور مگنوسون 11 (8) 72% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
Viðar Örn Kjartansson 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11