فوتبــال 11

سه شنبه، 19 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
34
مالکیت ٪
66
7
شوت
29
3
شوت در چارچوب
14
3
شوت خارج چارچوب
11
1
شوت بلاک شده
4
2
شوت داخل محوطه
16
5
شوت خارج محوطه
13
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
10
مهار دروازه بان
2
372
تعداد پاس
726
292
پاس صحیح
666
78
دقت پاس ٪
92
17
سانتر
32
4
کرنر
15
10
خطا
7
1
آفساید
2
36
دوئل موفق
42
10
نبرد هوایی موفق
12
35
مالکیت ٪
65
4
شوت
13
2
شوت در چارچوب
5
2
شوت خارج چارچوب
7
0
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
8
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
5
مهار دروازه بان
1
184
تعداد پاس
336
139
پاس صحیح
304
76
دقت پاس ٪
90
11
سانتر
19
2
کرنر
7
1
آفساید
1
22
دوئل موفق
18
7
نبرد هوایی موفق
8
32
مالکیت ٪
68
3
شوت
16
1
شوت در چارچوب
9
1
شوت خارج چارچوب
4
1
شوت بلاک شده
3
0
شوت داخل محوطه
11
3
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
5
مهار دروازه بان
1
188
تعداد پاس
390
153
پاس صحیح
362
81
دقت پاس ٪
93
6
سانتر
13
2
کرنر
8
0
آفساید
1
14
دوئل موفق
24
3
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11