فوتبــال 11

یکشنبه، 21 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازی
63
مالکیت ٪
37
20
شوت
7
4
شوت در چارچوب
2
11
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
2
10
شوت داخل محوطه
3
10
شوت خارج محوطه
4
2
مهار دروازه بان
2
551
تعداد پاس
314
478
پاس صحیح
236
87
دقت پاس ٪
75
14
سانتر
8
3
کرنر
2
19
خطا
12
3
آفساید
5
3
کارت زرد
6
56
دوئل موفق
52
15
نبرد هوایی موفق
17
63
مالکیت ٪
37
7
شوت
4
2
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
2
1
مهار دروازه بان
2
250
تعداد پاس
139
220
پاس صحیح
102
88
دقت پاس ٪
73
8
سانتر
4
1
کرنر
2
1
آفساید
4
2
کارت زرد
3
29
دوئل موفق
23
5
نبرد هوایی موفق
10
63
مالکیت ٪
37
13
شوت
3
2
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
1
7
شوت خارج محوطه
2
1
مهار دروازه بان
0
301
تعداد پاس
175
258
پاس صحیح
134
86
دقت پاس ٪
77
6
سانتر
4
2
کرنر
0
2
آفساید
1
1
کارت زرد
3
27
دوئل موفق
29
10
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11