فوتبــال 11

پنجشنبه، 18 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازی
35
مالکیت ٪
65
7
شوت
14
0
شوت در چارچوب
7
4
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
8
3
شوت خارج محوطه
6
0
ایجاد موقعیت خطرناک
4
4
مهار دروازه بان
0
350
تعداد پاس
643
273
پاس صحیح
567
78
دقت پاس ٪
88
9
سانتر
11
4
کرنر
4
8
خطا
13
3
آفساید
0
1
کارت زرد
0
46
دوئل موفق
56
14
نبرد هوایی موفق
13
36
مالکیت ٪
64
4
شوت
5
0
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
0
186
تعداد پاس
332
142
پاس صحیح
292
76
دقت پاس ٪
88
6
سانتر
4
2
کرنر
2
3
آفساید
0
20
دوئل موفق
17
7
نبرد هوایی موفق
5
34
مالکیت ٪
66
3
شوت
9
0
شوت در چارچوب
4
1
شوت خارج چارچوب
4
2
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
4
1
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
0
164
تعداد پاس
311
131
پاس صحیح
275
80
دقت پاس ٪
88
3
سانتر
7
2
کرنر
2
1
کارت زرد
0
26
دوئل موفق
39
7
نبرد هوایی موفق
8
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11