فوتبــال 11

شنبه، 03 فروردین 1398 ساعت ۰۰:۱۵
 
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
18
شوت
6
6
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
2
5
شوت بلاک شده
3
10
شوت داخل محوطه
3
8
شوت خارج محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
6
566
تعداد پاس
406
514
پاس صحیح
333
91
دقت پاس ٪
82
7
سانتر
0
18
کرنر
2
14
ضربه ایستگاهی
8
26
پرتاب اوت
10
9
خطا
14
4
آفساید
1
0
کارت زرد
1
58
دوئل موفق
45
16
نبرد هوایی موفق
15
53
مالکیت ٪
47
7
شوت
2
2
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
1
0
مهار دروازه بان
2
251
تعداد پاس
227
225
پاس صحیح
193
90
دقت پاس ٪
85
2
سانتر
0
9
کرنر
1
5
ضربه ایستگاهی
4
11
پرتاب اوت
5
2
آفساید
0
26
دوئل موفق
22
7
نبرد هوایی موفق
3
64
مالکیت ٪
36
11
شوت
4
4
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
2
6
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
315
تعداد پاس
179
289
پاس صحیح
140
92
دقت پاس ٪
78
5
سانتر
0
9
کرنر
1
9
ضربه ایستگاهی
4
15
پرتاب اوت
5
2
آفساید
1
0
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
23
9
نبرد هوایی موفق
12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11