فوتبــال 11

شنبه، 03 فروردین 1398 ساعت ۰۰:۱۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
روی پاتریسیو 0 (0) 0 9 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ژوآئو کانسلو 1 (0) 6 60 16 (9) 90 مدافع 0
په‌په 2 (0) 2 85 10 (8) 90 مدافع 0
روبن دیاس 1 (0) 0 71 15 (12) 90 مدافع 0
رافائل گوریرو 1 (0) 3 60 11 (6) 90 هافبک 0
روبن نویس 1 (0) 0 51 3 (0) 62 هافبک 0
ویلیام کاروالیو 1 (0) 0 68 9 (5) 90 هافبک 0
ژوآئو موتینیو 0 (0) 0 56 3 (1) 87 هافبک 0
برناردو سیلوا 0 (0) 2 48 8 (5) 90 هافبک 0
آندره سیلوا 2 (2) 1 14 5 (3) 73 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 7 (3) 0 26 13 (6) 90 مهاجم 0
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 9 2 (1) 8 هافبک 0
جیگو سوزا 2 (1) 0 0 4 (0) 17 مهاجم 0
رافا سیلوا 0 (0) 1 11 4 (2) 28 هافبک 0
آندری پیاتوف 0 (0) 0 46 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Oleksandr Karavaiev 0 (0) 2 37 6 (3) 90 مدافع 0
سرگی کریتسوف 0 (0) 0 38 4 (2) 90 مدافع 0
مایکولا ماتوینکو 0 (0) 0 55 3 (1) 90 مدافع 0
ویتالی مایکولنکو 0 (0) 3 29 13 (6) 90 مدافع 0
تاراس استپاننکو 0 (0) 3 36 10 (7) 90 هافبک 0
مارلوس 0 (0) 0 21 12 (3) 67 مهاجم 0
Ruslan Malinovskiy 2 (0) 2 38 12 (7) 90 هافبک 0
الکساندر زینچنکو 0 (0) 2 54 6 (2) 90 مدافع 0
یوگنی کونوپلیانکا 2 (1) 0 29 11 (4) 87 مهاجم 0
Roman Yaremchuk 0 (0) 1 10 14 (4) 76 مهاجم 0
Vitaliy Buyalskyy 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 0
Viktor Tsygankov 0 (0) 0 8 3 (2) 23 مهاجم 0
جونیور مورائس 2 (0) 2 7 8 (3) 14 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
روی پاتریسیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژوآئو کانسلو 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
په‌په 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روبن دیاس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
رافائل گوریرو 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
روبن نویس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ویلیام کاروالیو 1 (0) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
ژوآئو موتینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
برناردو سیلوا 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره سیلوا 2 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 7 (3) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جیگو سوزا 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رافا سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آندری پیاتوف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Oleksandr Karavaiev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرگی کریتسوف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مایکولا ماتوینکو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
ویتالی مایکولنکو 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
تاراس استپاننکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارلوس 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ruslan Malinovskiy 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر زینچنکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یوگنی کونوپلیانکا 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Roman Yaremchuk 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Vitaliy Buyalskyy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Viktor Tsygankov 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
جونیور مورائس 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
روی پاتریسیو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژوآئو کانسلو 1 4 6 2 0 مدافع 0
په‌په 2 5 2 0 0 مدافع 0
روبن دیاس 2 0 0 1 0 مدافع 0
رافائل گوریرو 1 1 3 0 0 هافبک 0
روبن نویس 0 2 0 0 0 هافبک 0
ویلیام کاروالیو 0 0 0 0 0 هافبک 0
ژوآئو موتینیو 1 0 0 1 0 هافبک 0
برناردو سیلوا 0 1 2 1 0 هافبک 0
آندره سیلوا 0 0 1 0 0 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 0 1 0 2 0 مهاجم 0
ژوآئو ماریو 0 0 0 0 0 هافبک 0
جیگو سوزا 0 0 0 2 0 مهاجم 0
رافا سیلوا 0 1 1 0 0 هافبک 0
آندری پیاتوف 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Oleksandr Karavaiev 5 0 2 0 0 مدافع 0
سرگی کریتسوف 6 0 0 0 0 مدافع 0
مایکولا ماتوینکو 11 0 0 1 0 مدافع 0
ویتالی مایکولنکو 5 3 3 2 0 مدافع 0
تاراس استپاننکو 6 1 3 1 0 هافبک 0
مارلوس 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Ruslan Malinovskiy 0 0 2 2 0 هافبک 0
الکساندر زینچنکو 5 1 2 0 0 مدافع 0
یوگنی کونوپلیانکا 1 0 0 1 0 مهاجم 0
Roman Yaremchuk 1 0 1 2 0 مهاجم 0
Vitaliy Buyalskyy 0 0 0 0 0 هافبک 0
Viktor Tsygankov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جونیور مورائس 0 0 2 3 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
روی پاتریسیو 9 (9) 100% 0 0 2 (2) 0 دروازه‌بان 0
ژوآئو کانسلو 60 (50) 84% 0 11 4 (2) 0 مدافع 0
په‌په 85 (81) 95% 1 1 14 (12) 0 مدافع 0
روبن دیاس 71 (67) 95% 0 1 7 (7) 0 مدافع 0
رافائل گوریرو 60 (54) 90% 5 8 4 (2) 0 هافبک 0
روبن نویس 51 (48) 94% 1 0 8 (7) 0 هافبک 0
ویلیام کاروالیو 68 (63) 92% 2 0 12 (10) 0 هافبک 0
ژوآئو موتینیو 56 (51) 91% 1 7 5 (4) 0 هافبک 0
برناردو سیلوا 48 (41) 85% 0 5 7 (3) 0 هافبک 0
آندره سیلوا 14 (10) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستیانو رونالدو 26 (22) 84% 1 8 0 (0) 0 مهاجم 0
ژوآئو ماریو 9 (9) 100% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
جیگو سوزا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رافا سیلوا 11 (9) 81% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
آندری پیاتوف 46 (31) 68% 0 0 29 (15) 0 دروازه‌بان 0
Oleksandr Karavaiev 37 (27) 73% 0 1 6 (3) 0 مدافع 0
سرگی کریتسوف 38 (34) 89% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
مایکولا ماتوینکو 55 (52) 94% 0 0 5 (4) 0 مدافع 0
ویتالی مایکولنکو 29 (24) 82% 0 1 3 (1) 0 مدافع 0
تاراس استپاننکو 36 (28) 77% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
مارلوس 21 (21) 100% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 0
Ruslan Malinovskiy 38 (30) 78% 0 1 5 (4) 0 هافبک 0
الکساندر زینچنکو 54 (45) 84% 1 1 5 (3) 0 مدافع 0
یوگنی کونوپلیانکا 29 (25) 86% 0 3 2 (2) 0 مهاجم 0
Roman Yaremchuk 10 (5) 50% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Vitaliy Buyalskyy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Viktor Tsygankov 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جونیور مورائس 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11