فوتبــال 11

شنبه، 18 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
30
مالکیت ٪
70
5
شوت
16
2
شوت در چارچوب
10
3
شوت خارج چارچوب
4
0
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
11
3
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
5
7
مهار دروازه بان
2
329
تعداد پاس
761
253
پاس صحیح
685
77
دقت پاس ٪
90
0
سانتر
3
1
کرنر
6
9
ضربه ایستگاهی
13
16
پرتاب اوت
30
14
خطا
9
1
آفساید
1
2
کارت زرد
1
43
دوئل موفق
43
10
نبرد هوایی موفق
11
30
مالکیت ٪
70
2
شوت
7
1
شوت در چارچوب
6
1
شوت خارج چارچوب
1
0
شوت داخل محوطه
7
2
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
1
171
تعداد پاس
383
127
پاس صحیح
341
74
دقت پاس ٪
89
0
سانتر
2
0
کرنر
3
4
ضربه ایستگاهی
6
9
پرتاب اوت
15
2
کارت زرد
1
21
دوئل موفق
22
7
نبرد هوایی موفق
8
29
مالکیت ٪
71
3
شوت
9
1
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
4
1
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
1
158
تعداد پاس
378
126
پاس صحیح
344
80
دقت پاس ٪
91
0
سانتر
1
1
کرنر
3
5
ضربه ایستگاهی
7
7
پرتاب اوت
15
1
آفساید
1
22
دوئل موفق
21
3
نبرد هوایی موفق
3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11