فوتبــال 11

دوشنبه، 20 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
74
مالکیت ٪
26
23
شوت
5
7
شوت در چارچوب
1
8
شوت خارج چارچوب
2
8
شوت بلاک شده
2
11
شوت داخل محوطه
3
12
شوت خارج محوطه
2
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
4
845
تعداد پاس
298
767
پاس صحیح
227
91
دقت پاس ٪
76
7
سانتر
2
16
کرنر
1
12
ضربه ایستگاهی
9
28
پرتاب اوت
12
9
خطا
13
3
آفساید
0
1
کارت زرد
0
46
دوئل موفق
40
19
نبرد هوایی موفق
10
79
مالکیت ٪
21
13
شوت
2
4
شوت در چارچوب
0
5
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
1
8
شوت خارج محوطه
1
0
مهار دروازه بان
4
426
تعداد پاس
112
380
پاس صحیح
76
89
دقت پاس ٪
68
5
سانتر
0
10
کرنر
0
6
ضربه ایستگاهی
4
16
پرتاب اوت
3
3
آفساید
0
1
کارت زرد
0
23
دوئل موفق
21
11
نبرد هوایی موفق
6
69
مالکیت ٪
31
10
شوت
3
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
0
419
تعداد پاس
186
387
پاس صحیح
151
92
دقت پاس ٪
81
2
سانتر
2
6
کرنر
1
6
ضربه ایستگاهی
5
12
پرتاب اوت
9
23
دوئل موفق
19
8
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11