فوتبــال 11

دوشنبه، 20 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سرخیو راموس 3 (2) 1 105 10 (8) 90 مدافع 0
جوردی آلبا 0 (0) 1 85 7 (2) 90 مدافع 0
مارکو آسنسیو 3 (0) 0 27 4 (1) 64 مهاجم 0
ایسکو 4 (1) 0 74 13 (7) 90 هافبک 0
دنیل کارواخال 1 (0) 1 97 2 (1) 90 مدافع 0
سرخیو بوسکتس 1 (0) 0 89 8 (5) 90 هافبک 0
دنی پارخو 3 (1) 1 122 6 (6) 90 هافبک 0
کپا آریسابالاگا 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
اینیگو مارتینز 1 (0) 0 96 14 (7) 88 مدافع 0
فابیان رویز 3 (1) 1 97 12 (6) 90 هافبک 0
رودریگو 2 (0) 0 10 5 (1) 72 مهاجم 0
آلوارو موراتا 1 (1) 0 9 4 (1) 26 مهاجم 0
دیگو یورنته 0 (0) 0 5 0 (0) 2 مدافع 0
میکل اویارسابال 1 (1) 1 11 1 (1) 18 مهاجم 0
رابین اولسن 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
میکائیل لوستیگ 0 (0) 2 42 5 (5) 90 مدافع 0
پونتوس یانسون 0 (0) 0 34 3 (3) 90 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 33 5 (2) 90 مدافع 0
لودویگ آگوستینسون 1 (0) 3 18 8 (4) 90 مدافع 0
ویکتور کلاسون 0 (0) 2 5 5 (4) 27 مهاجم 0
آلبین اکدال 0 (0) 0 22 7 (0) 86 هافبک 0
امیل فورسبرگ 1 (0) 0 25 6 (3) 90 مهاجم 0
روبین کوایسون 2 (1) 0 12 11 (3) 90 مهاجم 0
سباستین لارسون 0 (0) 3 26 9 (6) 82 هافبک 0
مارکوس برگ 1 (0) 0 17 12 (4) 90 مهاجم 0
کریستوفر اولسن 0 (0) 0 0 1 (0) 8 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 (0) 0 2 2 (1) 8 مهاجم 0
یاکوب یوهانسون 0 (0) 3 36 12 (5) 63 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سرخیو راموس 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
جوردی آلبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارکو آسنسیو 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایسکو 4 (1) 4 (3) 0 0 0 1 هافبک 0
دنیل کارواخال 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سرخیو بوسکتس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنی پارخو 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
کپا آریسابالاگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اینیگو مارتینز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فابیان رویز 3 (1) 3 (3) 0 1 0 0 هافبک 0
رودریگو 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آلوارو موراتا 1 (1) 0 (0) 1 0 1 0 مهاجم 0
دیگو یورنته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میکل اویارسابال 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
رابین اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
میکائیل لوستیگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پونتوس یانسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لودویگ آگوستینسون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ویکتور کلاسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
آلبین اکدال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
امیل فورسبرگ 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
روبین کوایسون 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین لارسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
مارکوس برگ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستوفر اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
یاکوب یوهانسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سرخیو راموس 4 2 1 0 0 مدافع 0
جوردی آلبا 1 0 1 1 0 مدافع 0
مارکو آسنسیو 0 0 0 1 0 مهاجم 0
ایسکو 0 0 0 1 0 هافبک 0
دنیل کارواخال 0 0 1 0 0 مدافع 0
سرخیو بوسکتس 1 2 0 1 0 هافبک 0
دنی پارخو 0 0 1 0 0 هافبک 0
کپا آریسابالاگا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اینیگو مارتینز 3 2 0 3 0 مدافع 0
فابیان رویز 2 0 1 0 0 هافبک 0
رودریگو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آلوارو موراتا 0 0 0 2 0 مهاجم 0
دیگو یورنته 0 0 0 0 0 مدافع 0
میکل اویارسابال 0 0 1 0 0 مهاجم 0
رابین اولسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
میکائیل لوستیگ 3 2 2 0 0 مدافع 0
پونتوس یانسون 13 2 0 0 0 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 5 1 0 1 1 مدافع 0
لودویگ آگوستینسون 3 0 3 2 0 مدافع 0
ویکتور کلاسون 0 1 2 1 0 مهاجم 0
آلبین اکدال 4 3 0 2 0 هافبک 0
امیل فورسبرگ 0 1 0 0 0 مهاجم 0
روبین کوایسون 0 0 0 3 0 مهاجم 0
سباستین لارسون 0 1 3 1 1 هافبک 0
مارکوس برگ 1 0 0 1 0 مهاجم 0
کریستوفر اولسن 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یاکوب یوهانسون 4 2 3 2 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سرخیو راموس 105 (96) 91% 0 1 17 (14) 0 مدافع 0
جوردی آلبا 85 (76) 89% 0 4 3 (1) 0 مدافع 0
مارکو آسنسیو 27 (24) 88% 0 8 0 (0) 0 مهاجم 0
ایسکو 74 (64) 87% 4 3 4 (3) 0 هافبک 0
دنیل کارواخال 97 (90) 93% 2 9 2 (2) 0 مدافع 0
سرخیو بوسکتس 89 (85) 95% 1 0 6 (5) 0 هافبک 0
دنی پارخو 122 (106) 87% 5 6 10 (8) 1 هافبک 0
کپا آریسابالاگا 23 (21) 91% 0 0 5 (3) 0 دروازه‌بان 0
اینیگو مارتینز 96 (90) 94% 0 0 9 (8) 0 مدافع 0
فابیان رویز 97 (90) 93% 5 3 4 (3) 0 هافبک 0
رودریگو 10 (6) 60% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
آلوارو موراتا 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دیگو یورنته 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میکل اویارسابال 11 (7) 63% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رابین اولسن 27 (7) 26% 0 0 24 (5) 0 دروازه‌بان 0
میکائیل لوستیگ 42 (27) 64% 0 1 11 (3) 0 مدافع 0
پونتوس یانسون 34 (32) 94% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
فیلیپ هلاندر 33 (28) 84% 0 0 7 (2) 0 مدافع 0
لودویگ آگوستینسون 18 (13) 72% 2 2 4 (1) 0 مدافع 0
ویکتور کلاسون 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آلبین اکدال 22 (19) 86% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
امیل فورسبرگ 25 (23) 92% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
روبین کوایسون 12 (9) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سباستین لارسون 26 (19) 73% 0 3 4 (0) 0 هافبک 0
مارکوس برگ 17 (13) 76% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستوفر اولسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکساندر ایساک 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یاکوب یوهانسون 36 (30) 83% 0 0 4 (3) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11