فوتبــال 11

سه شنبه، 16 بهمن 1397 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
60
مالکیت ٪
40
20
شوت
1
5
شوت در چارچوب
0
11
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
1
12
شوت داخل محوطه
1
8
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
4
563
تعداد پاس
364
462
پاس صحیح
238
82
دقت پاس ٪
65
5
سانتر
0
6
کرنر
0
13
ضربه ایستگاهی
10
24
پرتاب اوت
17
10
خطا
13
2
آفساید
1
1
کارت زرد
3
84
دوئل موفق
68
34
نبرد هوایی موفق
27
65
مالکیت ٪
35
8
شوت
0
2
شوت در چارچوب
0
5
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
0
3
شوت خارج محوطه
0
0
مهار دروازه بان
2
310
تعداد پاس
166
266
پاس صحیح
109
86
دقت پاس ٪
66
3
سانتر
0
4
کرنر
0
7
ضربه ایستگاهی
7
12
پرتاب اوت
6
1
آفساید
0
1
کارت زرد
1
40
دوئل موفق
31
18
نبرد هوایی موفق
9
56
مالکیت ٪
44
12
شوت
1
3
شوت در چارچوب
0
6
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
1
5
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
253
تعداد پاس
198
196
پاس صحیح
129
77
دقت پاس ٪
65
2
سانتر
0
2
کرنر
0
6
ضربه ایستگاهی
3
12
پرتاب اوت
11
1
آفساید
1
0
کارت زرد
2
44
دوئل موفق
37
16
نبرد هوایی موفق
18
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11