فوتبــال 11

شنبه، 31 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
72
مالکیت ٪
28
6.91
نمره
6.78
21
شوت
9
5
شوت در چارچوب
5
8
شوت خارج چارچوب
4
8
شوت بلاک شده
0
13
شوت داخل محوطه
6
8
شوت خارج محوطه
3
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
4
680
تعداد پاس
267
604
پاس صحیح
192
89
دقت پاس ٪
72
10
سانتر
2
7
کرنر
4
13
ضربه ایستگاهی
7
19
پرتاب اوت
18
7
خطا
13
2
آفساید
2
1
کارت زرد
2
51
دوئل موفق
44
20
نبرد هوایی موفق
26
71
مالکیت ٪
29
9
شوت
4
3
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
3
347
تعداد پاس
142
301
پاس صحیح
99
87
دقت پاس ٪
70
6
سانتر
0
4
کرنر
1
5
ضربه ایستگاهی
2
8
پرتاب اوت
12
2
آفساید
2
29
دوئل موفق
19
12
نبرد هوایی موفق
11
72
مالکیت ٪
28
12
شوت
5
2
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
4
5
شوت خارج محوطه
1
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
333
تعداد پاس
125
303
پاس صحیح
93
91
دقت پاس ٪
74
4
سانتر
2
3
کرنر
3
8
ضربه ایستگاهی
5
11
پرتاب اوت
6
1
کارت زرد
2
22
دوئل موفق
25
8
نبرد هوایی موفق
15
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11