فوتبــال 11

یکشنبه، 11 فروردین 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
39
مالکیت ٪
61
6.43
نمره
7.05
14
شوت
20
3
شوت در چارچوب
10
7
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
7
5
شوت داخل محوطه
11
9
شوت خارج محوطه
9
3
ایجاد موقعیت خطرناک
4
6
مهار دروازه بان
2
385
تعداد پاس
617
311
پاس صحیح
557
81
دقت پاس ٪
90
4
سانتر
3
4
کرنر
7
12
ضربه ایستگاهی
13
18
پرتاب اوت
13
14
خطا
13
0
آفساید
2
4
کارت زرد
2
53
دوئل موفق
39
13
نبرد هوایی موفق
6
36
مالکیت ٪
64
4
شوت
11
1
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
5
3
شوت داخل محوطه
5
1
شوت خارج محوطه
6
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
0
201
تعداد پاس
360
161
پاس صحیح
329
80
دقت پاس ٪
91
3
سانتر
1
1
کرنر
2
5
ضربه ایستگاهی
9
9
پرتاب اوت
10
0
آفساید
2
3
کارت زرد
2
18
دوئل موفق
23
2
نبرد هوایی موفق
3
42
مالکیت ٪
58
10
شوت
9
2
شوت در چارچوب
6
5
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
6
8
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
2
184
تعداد پاس
257
150
پاس صحیح
228
82
دقت پاس ٪
89
1
سانتر
2
3
کرنر
5
7
ضربه ایستگاهی
4
9
پرتاب اوت
3
1
کارت زرد
0
35
دوئل موفق
16
11
نبرد هوایی موفق
3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11