فوتبــال 11

یکشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
65
مالکیت ٪
35
6.79
نمره
7.1
18
شوت
6
7
شوت در چارچوب
5
5
شوت خارج چارچوب
1
6
شوت بلاک شده
0
11
شوت داخل محوطه
5
7
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
4
مهار دروازه بان
7
623
تعداد پاس
345
548
پاس صحیح
268
88
دقت پاس ٪
78
7
سانتر
3
12
کرنر
3
13
ضربه ایستگاهی
9
22
پرتاب اوت
12
11
خطا
14
1
آفساید
1
48
دوئل موفق
45
7
نبرد هوایی موفق
17
60
مالکیت ٪
40
7
شوت
3
3
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
0
3
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
3
300
تعداد پاس
199
266
پاس صحیح
163
89
دقت پاس ٪
82
1
سانتر
3
4
کرنر
2
9
ضربه ایستگاهی
4
11
پرتاب اوت
7
22
دوئل موفق
17
2
نبرد هوایی موفق
5
70
مالکیت ٪
30
11
شوت
3
4
شوت در چارچوب
2
4
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
0
6
شوت داخل محوطه
3
5
شوت خارج محوطه
0
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
4
323
تعداد پاس
146
282
پاس صحیح
105
87
دقت پاس ٪
72
6
سانتر
0
8
کرنر
1
4
ضربه ایستگاهی
5
11
پرتاب اوت
5
1
آفساید
1
26
دوئل موفق
28
5
نبرد هوایی موفق
12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11