فوتبــال 11

یکشنبه، 26 اسفند 1397 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
54
مالکیت ٪
46
7.13
نمره
6.21
23
شوت
5
8
شوت در چارچوب
1
8
شوت خارج چارچوب
3
7
شوت بلاک شده
1
9
شوت داخل محوطه
3
14
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
4
501
تعداد پاس
410
429
پاس صحیح
319
86
دقت پاس ٪
78
1
سانتر
4
6
کرنر
5
9
ضربه ایستگاهی
10
16
پرتاب اوت
24
10
خطا
10
0
آفساید
1
0
کارت زرد
2
43
دوئل موفق
38
16
نبرد هوایی موفق
11
56
مالکیت ٪
44
11
شوت
1
6
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
1
2
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
1
6
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
240
تعداد پاس
187
203
پاس صحیح
142
85
دقت پاس ٪
76
1
سانتر
2
5
کرنر
2
3
ضربه ایستگاهی
2
8
پرتاب اوت
15
0
آفساید
1
21
دوئل موفق
17
7
نبرد هوایی موفق
8
52
مالکیت ٪
48
12
شوت
4
2
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
2
5
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
2
8
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
2
261
تعداد پاس
223
226
پاس صحیح
177
87
دقت پاس ٪
79
0
سانتر
2
1
کرنر
3
6
ضربه ایستگاهی
8
8
پرتاب اوت
9
0
کارت زرد
2
22
دوئل موفق
21
9
نبرد هوایی موفق
3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11