فوتبــال 11

یکشنبه، 24 اردیبهشت 1396 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Raphael Schäfer 0 (0) 0 22 1 (0) 89 دروازه‌بان 0
Patrick Kammerbauer 0 (0) 1 75 5 (4) 89 هافبک 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 1 66 6 (4) 90 مدافع 0
لوکاس مول 0 (0) 2 51 8 (6) 90 مدافع 0
Constant Djakpa 0 (0) 2 41 5 (3) 90 مدافع 0
هانو بیرنس 1 (0) 2 51 17 (11) 90 هافبک 0
ادوارد لوون 0 (0) 3 81 16 (11) 90 هافبک 0
Lucas Hufnagel 0 (0) 2 24 10 (2) 81 هافبک 0
کوین مووالد 3 (2) 1 56 13 (3) 90 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 2 (2) 2 46 26 (17) 90 هافبک 0
سدریک تویشرت 2 (1) 1 24 6 (3) 90 مهاجم 0
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 0 0 (0) 1 دروازه‌بان 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 9 0 (0) 9 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 1 18 5 (2) 90 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 1 30 4 (2) 90 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 2 35 7 (4) 90 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 2 37 4 (2) 90 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 5 15 20 (11) 90 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 2 30 12 (4) 90 هافبک 0
Jerome Kiesewetter 2 (1) 0 9 10 (5) 90 مهاجم 0
ایلاس بیبو 3 (1) 0 20 16 (3) 90 مهاجم 0
اولیور فینک 1 (0) 5 21 18 (11) 60 هافبک 0
روون هنینگز 4 (2) 1 23 10 (3) 89 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 12 7 (2) 30 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Raphael Schäfer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Patrick Kammerbauer 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس مول 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Constant Djakpa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
هانو بیرنس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادوارد لوون 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Hufnagel 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین مووالد 3 (2) 4 (0) 1 1 0 1 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 2 (2) 7 (6) 1 0 0 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 2 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jerome Kiesewetter 2 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 3 (1) 5 (1) 0 2 0 0 مهاجم 0
اولیور فینک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
روون هنینگز 4 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Raphael Schäfer 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Patrick Kammerbauer 1 4 1 1 0 هافبک 0
گرگ مارگرایتر 9 0 1 1 0 مدافع 0
لوکاس مول 5 2 2 2 0 مدافع 0
Constant Djakpa 2 5 2 1 0 مدافع 0
هانو بیرنس 0 4 2 0 0 هافبک 0
ادوارد لوون 1 1 3 2 0 هافبک 0
Lucas Hufnagel 0 2 2 2 0 هافبک 0
کوین مووالد 0 1 1 3 0 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 0 0 2 1 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 1 0 1 1 0 مهاجم 0
تورستن کیرشباوم 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پاتریک اراس 0 0 0 0 0 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 4 1 1 0 0 مدافع 0
Alexander Madlung 4 2 1 2 0 مدافع 0
روبین بورموث 5 1 2 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 1 1 2 1 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 2 5 1 0 هافبک 0
آدام بودزک 0 4 2 4 0 هافبک 0
Jerome Kiesewetter 1 1 0 2 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 1 1 0 3 0 مهاجم 0
اولیور فینک 0 1 5 4 0 هافبک 0
روون هنینگز 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 0 0 1 0 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Raphael Schäfer 22 (11) 50% 0 0 15 (4) 0 دروازه‌بان 0
Patrick Kammerbauer 75 (61) 81% 2 5 9 (4) 0 هافبک 0
گرگ مارگرایتر 66 (54) 81% 1 0 11 (4) 0 مدافع 0
لوکاس مول 51 (41) 80% 0 0 6 (2) 0 مدافع 0
Constant Djakpa 41 (33) 80% 0 3 4 (1) 0 مدافع 0
هانو بیرنس 51 (39) 76% 0 1 3 (0) 0 هافبک 0
ادوارد لوون 81 (70) 86% 2 1 9 (4) 1 هافبک 0
Lucas Hufnagel 24 (19) 79% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کوین مووالد 56 (52) 92% 1 7 4 (4) 1 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 46 (35) 76% 1 0 4 (0) 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 24 (18) 75% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 0
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
پاتریک اراس 9 (8) 88% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 23 (12) 52% 0 0 21 (10) 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 18 (10) 55% 0 1 6 (3) 0 مدافع 0
Alexander Madlung 30 (20) 66% 0 0 12 (4) 0 مدافع 0
روبین بورموث 35 (24) 68% 1 0 10 (5) 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 37 (21) 56% 1 1 13 (3) 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 15 (9) 60% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
آدام بودزک 30 (23) 76% 1 0 6 (2) 0 هافبک 0
Jerome Kiesewetter 9 (6) 66% 2 3 0 (0) 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 20 (17) 85% 2 1 4 (4) 2 مهاجم 0
اولیور فینک 21 (10) 47% 1 0 3 (1) 0 هافبک 0
روون هنینگز 23 (15) 65% 1 1 2 (1) 0 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 12 (7) 58% 1 1 3 (1) 0 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11