فوتبــال 11

جمعه، 09 شهریور 1397 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازی
51
مالکیت ٪
49
6.95
نمره
6.77
26
شوت
6
10
شوت در چارچوب
2
9
شوت خارج چارچوب
3
7
شوت بلاک شده
1
13
شوت داخل محوطه
4
13
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
8
537
تعداد پاس
524
481
پاس صحیح
447
90
دقت پاس ٪
85
5
سانتر
3
8
کرنر
3
5
ضربه ایستگاهی
5
12
پرتاب اوت
16
8
خطا
7
7
آفساید
1
0
کارت زرد
2
40
دوئل موفق
41
10
نبرد هوایی موفق
15
57
مالکیت ٪
43
11
شوت
2
4
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
2
7
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
3
340
تعداد پاس
258
318
پاس صحیح
224
94
دقت پاس ٪
87
3
سانتر
1
3
کرنر
0
2
ضربه ایستگاهی
2
8
پرتاب اوت
9
4
آفساید
0
13
دوئل موفق
17
3
نبرد هوایی موفق
3
43
مالکیت ٪
57
15
شوت
4
6
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
3
3
شوت بلاک شده
0
9
شوت داخل محوطه
2
6
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
5
197
تعداد پاس
266
163
پاس صحیح
223
83
دقت پاس ٪
84
2
سانتر
2
5
کرنر
3
3
ضربه ایستگاهی
3
4
پرتاب اوت
7
3
آفساید
1
0
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
24
7
نبرد هوایی موفق
12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11