فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
70
مالکیت ٪
30
6.78
نمره
6.71
16
شوت
9
5
شوت در چارچوب
6
10
شوت خارج چارچوب
2
1
شوت بلاک شده
1
9
شوت داخل محوطه
4
7
شوت خارج محوطه
5
3
ایجاد موقعیت خطرناک
2
4
مهار دروازه بان
4
501
تعداد پاس
223
434
پاس صحیح
129
87
دقت پاس ٪
58
8
سانتر
1
4
کرنر
2
7
ضربه ایستگاهی
13
24
پرتاب اوت
23
13
خطا
9
3
آفساید
2
2
کارت زرد
2
57
دوئل موفق
50
18
نبرد هوایی موفق
16
72
مالکیت ٪
28
6
شوت
4
1
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
1
0
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
2
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
261
تعداد پاس
104
230
پاس صحیح
55
88
دقت پاس ٪
53
2
سانتر
1
0
کرنر
1
3
ضربه ایستگاهی
8
14
پرتاب اوت
15
1
آفساید
1
28
دوئل موفق
25
8
نبرد هوایی موفق
6
67
مالکیت ٪
33
10
شوت
5
4
شوت در چارچوب
4
5
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
0
5
شوت داخل محوطه
2
5
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
3
240
تعداد پاس
119
204
پاس صحیح
74
85
دقت پاس ٪
62
6
سانتر
0
4
کرنر
1
4
ضربه ایستگاهی
5
10
پرتاب اوت
8
2
آفساید
1
2
کارت زرد
2
29
دوئل موفق
25
10
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11