فوتبــال 11

دوشنبه، 20 آذر 1396 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رافائل وولف 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 4 43 12 (8) 90 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 2 57 7 (5) 90 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 1 57 9 (4) 90 مدافع 0
نیکو گیسلمن 1 (0) 5 38 16 (11) 90 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 0 33 22 (15) 90 هافبک 0
بنیتو رامان 1 (1) 2 19 14 (8) 90 مهاجم 0
فلورین نویهاوس 2 (1) 3 22 9 (6) 85 هافبک 0
اولیور فینک 1 (0) 4 25 22 (10) 74 هافبک 0
Lukas Schmitz 1 (0) 1 15 9 (4) 70 مدافع 0
روون هنینگز 2 (1) 0 18 11 (3) 90 مهاجم 0
امیر کویوویچ 1 (1) 0 0 2 (1) 5 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 0 (0) 0 6 2 (1) 16 مهاجم 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 2 1 (0) 20 مهاجم 0
فابیان بردلو 0 (0) 0 42 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 0 (0) 1 29 14 (4) 90 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 1 (1) 1 65 11 (7) 90 مدافع 0
اورتون 0 (0) 1 45 6 (4) 90 مدافع 0
تیم لایبولد 0 (0) 2 27 10 (6) 90 مدافع 0
Patrick Kammerbauer 0 (0) 1 18 11 (1) 33 هافبک 0
ادگار سالی 2 (0) 0 16 16 (6) 90 هافبک 0
هانو بیرنس 2 (0) 3 35 22 (10) 90 هافبک 0
کوین مووالد 3 (1) 1 48 12 (6) 90 هافبک 0
Tobias Werner 4 (3) 3 24 10 (6) 89 هافبک 0
میکائیل اسحاق 2 (1) 1 17 17 (7) 86 مهاجم 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
ادوارد لوون 0 (0) 0 0 4 (1) 4 هافبک 0
اوندری پتراک 1 (0) 0 24 3 (2) 57 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رافائل وولف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
بنیتو رامان 1 (1) 3 (2) 0 0 1 1 مهاجم 0
فلورین نویهاوس 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Lukas Schmitz 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روون هنینگز 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امیر کویوویچ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فابیان بردلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
اورتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تیم لایبولد 0 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Kammerbauer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادگار سالی 2 (0) 6 (2) 0 0 0 1 هافبک 0
هانو بیرنس 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین مووالد 3 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Tobias Werner 4 (3) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
میکائیل اسحاق 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادوارد لوون 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اوندری پتراک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رافائل وولف 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 1 1 4 2 0 مدافع 0
کان آیهان 2 1 2 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 1 1 1 1 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 2 1 5 1 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 1 0 2 0 هافبک 0
بنیتو رامان 0 1 2 1 0 مهاجم 0
فلورین نویهاوس 0 0 3 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 1 0 4 2 0 هافبک 0
Lukas Schmitz 0 1 1 2 0 مدافع 0
روون هنینگز 0 0 0 3 0 مهاجم 0
امیر کویوویچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 1 0 0 0 0 مهاجم 0
تاکاشی اوسامی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فابیان بردلو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 6 0 1 5 1 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 4 2 1 1 0 مدافع 0
اورتون 3 2 1 0 0 مدافع 0
تیم لایبولد 1 3 2 1 0 مدافع 0
Patrick Kammerbauer 1 0 1 5 0 هافبک 0
ادگار سالی 0 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 3 0 3 5 0 هافبک 0
کوین مووالد 0 2 1 2 0 هافبک 0
Tobias Werner 2 1 3 1 0 هافبک 0
میکائیل اسحاق 1 0 1 2 0 مهاجم 0
پاتریک اراس 0 0 0 0 0 هافبک 0
ادوارد لوون 0 0 0 2 0 هافبک 0
اوندری پتراک 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رافائل وولف 23 (9) 40% 0 0 16 (3) 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 43 (30) 69% 1 0 14 (6) 0 مدافع 0
کان آیهان 57 (43) 75% 1 5 15 (7) 0 مدافع 0
آندره هافمن 57 (47) 83% 0 0 13 (9) 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 38 (28) 73% 2 4 10 (4) 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 33 (25) 75% 0 0 4 (0) 0 هافبک 0
بنیتو رامان 19 (14) 73% 2 7 2 (1) 0 مهاجم 0
فلورین نویهاوس 22 (16) 72% 0 0 6 (4) 0 هافبک 0
اولیور فینک 25 (17) 68% 1 2 1 (1) 0 هافبک 0
Lukas Schmitz 15 (9) 60% 1 4 3 (2) 0 مدافع 0
روون هنینگز 18 (14) 77% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 0
امیر کویوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 6 (6) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
تاکاشی اوسامی 2 (2) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
فابیان بردلو 42 (27) 64% 0 0 28 (13) 0 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 29 (19) 65% 5 7 10 (6) 1 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 65 (55) 85% 2 0 7 (4) 0 مدافع 0
اورتون 45 (40) 88% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
تیم لایبولد 27 (20) 74% 0 2 5 (1) 0 مدافع 0
Patrick Kammerbauer 18 (15) 83% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ادگار سالی 16 (12) 75% 1 2 0 (0) 0 هافبک 0
هانو بیرنس 35 (22) 62% 1 0 3 (1) 0 هافبک 0
کوین مووالد 48 (38) 80% 0 1 2 (1) 0 هافبک 0
Tobias Werner 24 (16) 66% 3 2 2 (0) 1 هافبک 0
میکائیل اسحاق 17 (13) 76% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ادوارد لوون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اوندری پتراک 24 (17) 70% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11