فوتبــال 11

شنبه، 07 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۴:۲۰
 
آمار بازی
42
مالکیت ٪
58
12
شوت
11
3
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
7
5
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
8
7
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
3
431
تعداد پاس
616
345
پاس صحیح
523
80
دقت پاس ٪
85
5
سانتر
1
5
کرنر
2
10
ضربه ایستگاهی
15
30
پرتاب اوت
23
16
خطا
11
0
آفساید
2
3
کارت زرد
3
46
دوئل موفق
54
13
نبرد هوایی موفق
18
36
مالکیت ٪
64
4
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
0
شوت خارج چارچوب
4
3
شوت بلاک شده
0
1
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
1
1
مهار دروازه بان
1
208
تعداد پاس
377
156
پاس صحیح
324
75
دقت پاس ٪
86
1
کرنر
1
7
ضربه ایستگاهی
5
15
پرتاب اوت
12
0
آفساید
1
0
کارت زرد
2
21
دوئل موفق
18
8
نبرد هوایی موفق
8
49
مالکیت ٪
51
8
شوت
5
2
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
3
4
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
2
223
تعداد پاس
239
189
پاس صحیح
199
85
دقت پاس ٪
83
5
سانتر
1
4
کرنر
1
3
ضربه ایستگاهی
10
15
پرتاب اوت
11
0
آفساید
1
3
کارت زرد
1
25
دوئل موفق
36
5
نبرد هوایی موفق
10
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11