فوتبــال 11

شنبه، 21 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
HDI Arena (38,100)
 
آمار بازی
57
مالکیت ٪
43
7.32
نمره
6.35
18
شوت
5
6
شوت در چارچوب
1
7
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
1
10
شوت داخل محوطه
3
8
شوت خارج محوطه
2
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
535
تعداد پاس
395
460
پاس صحیح
314
86
دقت پاس ٪
79
3
سانتر
2
5
کرنر
3
12
ضربه ایستگاهی
15
22
پرتاب اوت
14
15
خطا
12
0
آفساید
1
0
کارت زرد
2
57
دوئل موفق
53
16
نبرد هوایی موفق
13
57
مالکیت ٪
43
12
شوت
2
3
شوت در چارچوب
1
5
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
1
5
شوت خارج محوطه
1
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
2
268
تعداد پاس
194
220
پاس صحیح
145
82
دقت پاس ٪
75
1
سانتر
1
3
کرنر
1
7
ضربه ایستگاهی
6
15
پرتاب اوت
7
0
کارت زرد
1
32
دوئل موفق
30
12
نبرد هوایی موفق
11
57
مالکیت ٪
43
6
شوت
3
3
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
3
1
شوت بلاک شده
0
3
شوت داخل محوطه
2
3
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
1
267
تعداد پاس
201
240
پاس صحیح
169
90
دقت پاس ٪
84
2
سانتر
1
2
کرنر
2
5
ضربه ایستگاهی
9
7
پرتاب اوت
7
0
آفساید
1
0
کارت زرد
1
25
دوئل موفق
23
4
نبرد هوایی موفق
2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11