فوتبــال 11

شنبه، 21 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
HDI Arena (38,100)
 
آمار و ارقام
در 8 بازی از 9 بازی قبلی خانگی هانوفر مقابل فرایبورگ بیش از 2.5 گل زده شده است.
هانوفر در 5 بازی از 7 بازی قبلی خانگی خود مقابل فرایبورگ در هر دو نیمه پیروز شده است.
هانوفر در 3 بازی قبلی خانگی خود مقابل فرایبورگ پیروز شده است.
فرایبورگ در 3 بازی قبلی خارج از خانه خود در بوندسلیگا شکست خورده است.
در 3 بازی قبلی خانگی هانوفر در بوندسلیگا کمتر از 2.5 گل زده شده است.
در 3 بازی قبلی خارج از خانه فرایبورگ در بوندسلیگا بیش از 2.5 گل زده شده است.
هانوفر در 10 بازی از 11 بازی قبلی خود در بوندسلیگا موفق به پیروزی نشده است.
هانوفر در 3 بازی قبلی خانگی خود مقابل فرایبورگ حداقل 2 گل زده است.
فرایبورگ در 3 بازی قبلی خارج از خانه خود در بوندسلیگا حداقل 2 گل خورده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
هانوفر تعداد کارت زیادی دریافت خواهد کرد
فرایبورگ بوسیله ضربه ایستگاهی مستقیم به گل خواهد رسید
پیش بینی نتیجه
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11