فوتبــال 11

شنبه، 25 اسفند 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازی
59
مالکیت ٪
41
7.01
نمره
6.58
18
شوت
18
10
شوت در چارچوب
6
3
شوت خارج چارچوب
9
5
شوت بلاک شده
3
11
شوت داخل محوطه
8
7
شوت خارج محوطه
10
8
ایجاد موقعیت خطرناک
3
4
مهار دروازه بان
4
538
تعداد پاس
366
452
پاس صحیح
292
84
دقت پاس ٪
80
4
سانتر
9
7
کرنر
5
9
ضربه ایستگاهی
15
19
پرتاب اوت
16
16
خطا
9
3
آفساید
1
1
کارت زرد
1
43
دوئل موفق
60
9
نبرد هوایی موفق
16
58
مالکیت ٪
42
4
شوت
6
1
شوت در چارچوب
2
1
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
3
1
مهار دروازه بان
0
256
تعداد پاس
186
209
پاس صحیح
143
82
دقت پاس ٪
77
0
سانتر
4
4
کرنر
1
6
ضربه ایستگاهی
9
9
پرتاب اوت
8
1
آفساید
0
1
کارت زرد
1
25
دوئل موفق
34
4
نبرد هوایی موفق
9
60
مالکیت ٪
40
14
شوت
12
9
شوت در چارچوب
4
2
شوت خارج چارچوب
7
3
شوت بلاک شده
1
10
شوت داخل محوطه
5
4
شوت خارج محوطه
7
8
ایجاد موقعیت خطرناک
3
3
مهار دروازه بان
4
282
تعداد پاس
180
243
پاس صحیح
149
86
دقت پاس ٪
83
4
سانتر
5
3
کرنر
4
3
ضربه ایستگاهی
6
10
پرتاب اوت
8
2
آفساید
1
18
دوئل موفق
26
5
نبرد هوایی موفق
7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11