فوتبــال 11

شنبه، 04 اسفند 1397 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازی
74
مالکیت ٪
26
6.93
نمره
6.42
18
شوت
6
7
شوت در چارچوب
2
7
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
1
9
شوت داخل محوطه
2
9
شوت خارج محوطه
4
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
6
644
تعداد پاس
224
571
پاس صحیح
145
89
دقت پاس ٪
65
14
سانتر
2
7
کرنر
3
7
ضربه ایستگاهی
14
24
پرتاب اوت
13
14
خطا
10
2
آفساید
1
3
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
55
دوئل موفق
53
28
نبرد هوایی موفق
17
72
مالکیت ٪
28
11
شوت
2
3
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
1
4
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
1
7
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
315
تعداد پاس
126
280
پاس صحیح
85
89
دقت پاس ٪
67
9
سانتر
1
3
کرنر
1
3
ضربه ایستگاهی
7
8
پرتاب اوت
4
2
آفساید
1
2
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
24
دوئل موفق
27
11
نبرد هوایی موفق
6
77
مالکیت ٪
23
7
شوت
4
4
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
3
329
تعداد پاس
98
291
پاس صحیح
60
88
دقت پاس ٪
61
5
سانتر
1
4
کرنر
2
4
ضربه ایستگاهی
7
16
پرتاب اوت
9
1
کارت زرد
3
31
دوئل موفق
26
17
نبرد هوایی موفق
11
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11