فوتبــال 11

شنبه، 12 آبان 1397 ساعت ۱۸:۰۰
WWK Arena (30,660)
 
آمار بازی
56
مالکیت ٪
44
6.83
نمره
6.77
16
شوت
15
4
شوت در چارچوب
5
9
شوت خارج چارچوب
8
3
شوت بلاک شده
2
11
شوت داخل محوطه
10
5
شوت خارج محوطه
5
4
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
2
438
تعداد پاس
336
347
پاس صحیح
235
79
دقت پاس ٪
70
2
سانتر
6
6
کرنر
6
11
ضربه ایستگاهی
16
27
پرتاب اوت
19
16
خطا
12
3
کارت زرد
3
57
دوئل موفق
66
22
نبرد هوایی موفق
25
64
مالکیت ٪
36
8
شوت
4
2
شوت در چارچوب
2
5
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
1
4
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
2
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
2
مهار دروازه بان
1
282
تعداد پاس
157
239
پاس صحیح
106
85
دقت پاس ٪
68
2
سانتر
1
5
کرنر
0
6
ضربه ایستگاهی
7
12
پرتاب اوت
6
1
کارت زرد
1
20
دوئل موفق
32
8
نبرد هوایی موفق
11
45
مالکیت ٪
55
8
شوت
11
2
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
7
2
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
8
1
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
1
156
تعداد پاس
179
108
پاس صحیح
129
69
دقت پاس ٪
72
0
سانتر
5
1
کرنر
6
5
ضربه ایستگاهی
9
15
پرتاب اوت
13
2
کارت زرد
2
37
دوئل موفق
34
14
نبرد هوایی موفق
14
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11