فوتبــال 11

شنبه، 10 فروردین 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار و ارقام
اسلاویا پراگ در 20 بازی از 26 بازی قبلی خود در لیگ 1 در هر دو نیمه پیروز شده است.
اسلاویا پراگ در 9 بازی قبلی خانگی خود در لیگ 1 پیروز شده است.
اسلاویا پراگ در 12 بازی از 13 بازی قبلی خود در لیگ 1 حداقل 2 گل زده است.
اسلاویا پراگ در 6 بازی از 7 بازی قبلی خود در لیگ 1 موفق به کلین شیت شده است.
اسلاویا پراگ در 3 بازی قبلی خود مقابل اسلوان لیبرتس موفق به کلین شیت شده است.
در 6 بازی از 7 بازی قبلی خانگی اسلاویا پراگ در لیگ 1 بیش از 2.5 گل زده شده است.
در 5 بازی از 6 بازی قبلی اسلاویا پراگ مقابل اسلوان لیبرتس کمتر از 2.5 گل زده شده است.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11