فوتبــال 11

چهارشنبه، 01 خرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Mateo Matic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marko Basic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مهاجم 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 (0) 84 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مدافع 0
Aly Mallé 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مهاجم 0
Timothy Fayulu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Birama Ndoye 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andre Neitzke 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christian Zock 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
زاویر کواسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Bastien Toma 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Itaitinga 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مهاجم 0
Yassin Fortune 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
Carlitos 0 (0) 0 0 0 (0) 2 هافبک 0
الکس سانگ 0 (0) 0 0 0 (0) 13 هافبک 0
Moussa Djitté 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Mateo Matic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marko Basic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Petar Pusic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aly Mallé 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Timothy Fayulu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Birama Ndoye 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andre Neitzke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Zock 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
زاویر کواسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Bastien Toma 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
Itaitinga 0 (0) 0 (0) 3 0 0 0 مهاجم 0
Yassin Fortune 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Carlitos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکس سانگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Moussa Djitté 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Mateo Matic 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marko Basic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mersim Asllani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Petar Pusic 0 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aly Mallé 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Timothy Fayulu 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 0 0 0 0 مدافع 0
Birama Ndoye 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andre Neitzke 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Zock 0 0 0 0 0 هافبک 0
زاویر کواسی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bastien Toma 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 0 0 0 0 هافبک 0
Itaitinga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Yassin Fortune 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Carlitos 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکس سانگ 0 0 0 0 0 هافبک 0
Moussa Djitté 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Mateo Matic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marko Basic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aly Mallé 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Timothy Fayulu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Quentin Maceiras 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Birama Ndoye 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andre Neitzke 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ermir Lenjani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christian Zock 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
زاویر کواسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bastien Toma 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pajtim Kasami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Itaitinga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Yassin Fortune 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Carlitos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکس سانگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Moussa Djitté 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11