فوتبــال 11

شنبه، 31 فروردین 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
مقایسه آماری ترکیب سنت گالن - لوتسرن
28 (40)
گل
27 (42)
10 (25)
پاس گل
14 (25)
0 (0)
نمره بازیکنان
0 (0)
24.42
میانگین سنی
26.04
182.5
میانگین قد
183.9
0 (0)
پاس/بازی
0 (0)
0 (0)
دقت پاس %
0 (0)
0 (11)
شوت/بازی
0 (11)
* اعداد داخل پرانتز مربوط به آمار کل تیم در این فصل می‌باشد.
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11